Արարատ

Մարզկենտրոնը`   Արտաշատ
Մարզի կազմավորման թիվը՝ 1995թ.ի ապրիլի 12
Քաղաքային համայնքների թիվը`   4 համայնք
Գյուղական համայնքների թիվը`   93 համայնք
Գյուղական բնակավայրերի թիվը`   94 բնակավայր
Ընդհանուր տարածքը`   2,096 կմ²

Մարզի խոշոր գետերն են Արաքսը, Հրազդանը, Ազատը, Վեդին