Համո Սահյան

 • Մշուշների շղարշի տակ
  Աշնան խաշամն է խշխշում,
  Քամու ձեռքերն անհամարձակ,
  Ամպի փեշերն են քաշքշում:
  Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
  Հնար չունի որոտալու:
  Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
  Չէ, երևի ձյուն է գալու:
 • Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.
 1. Մշուշների շղարշի տակ- մշուշոտ օդ
 2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել…քամին ամպերին քշել էր,դրա համար ամպերը չէին կարողանում որոտալ
 3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…շատ ցուրտ է
 • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել
 • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: շղարշնուրբ գործվածք,խաշամ-թափված տերևներ:   Շղարշ

Կարդալիս՝

 1.  ի՞նչ գույներ ես տեսնում, ես տեսնում եմ բազում գույներ
 2.  ի՞նչ ձայներ ես լսում: ես լսում եմ շատ բարձր ձայներ:   Ես