Տն.աշխատանք

MMMMIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ա խմբի բառերը բաղադրյալներ են, իսկ Բ խմբի բառերը ածանցներ են:

MIMIPAAAPAPAPAPAPAPAPAAPAPAPAAP

Գետակ, կանչել, լուսավոր, գիրք, սրտոտ, անմիտ:

JIJIKAKA

Ածանցը ավելանալով բառի սկզբում կամ վերջում փոխում է բառի իմաստը:

Մկնիկ-մկ-իկ, մայրիկ-մայր-իկ, շնիկ-շն-իկ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++.png

Թափանցիկ ,շրջիկ,մարտիկ,սրտաճմլիկ,ճանճաքշիկ

Օրինակ,ճաշակ,ախորժակ,սահնակ,պահակ,ընդունակ,մոլորակ,գիտակ,պատվիրակ,բռնակ

Կտրուկ,դիպուկ,խուսափուկ

gss

Հիվանդ-հիվանդանոց,ծաղիկ-ծաղկանոց,հայ-Հայաստան,դաս-դասարան,դպիր-դպրոց,դարբին-դարբնոց,հյուր-հյուրանոց,զորանոց,ռուս-Ռուսաստան,գործ-գործարան,բրուտ-բրուտանոց,կույս-կուսանոց,ուզբեկ-Ուզբեկստան,հնդիկ-Հնդկաստան,ծիրանի-ծիրանանոց