Անհատական ուսպլան ապրիլի 20-24

 • 18:00-22:00 – մայրենի , մաթեմատիկա-, ռուսերեն, անգլերենհայրենագիտություն–  բնագիտություն, երգ– ,մարմնամարզություն, տեխն.
 • 10:30-15:00    տեսադասեր
   երկուշաբթի – 11:40-12:10- բնագիտություն
   երեքշաբթի  –  11:40-12:10–մայրենի,
  13:40-14:10 մաթեմատիկա
  չորեքշաբթի –  13:30-14:00 ռուսաց լեզու
  10:30-10:50 –  մարմնամարզություն
  հինգշաբթի –   11:40-12:10 անգլերեն
  ուրբաթ –           11:40-12:10  երգ ,
  14:10-14:40 հայրենագիտություն

Այս շաբաթ որոշել եմ առավոտյան գնալ մարզվելու կամ հեծանիվ քշելու , եթե եղանակը թույլ տա : Ազատ ժամանակ կզբաղվեմ խաղերով,կնկարեմ :

Առցանց շաբաթվա հաշվետվություն 13.04 – 17.04

Այս շաբաթ նույնպես տանն ենք անցկացրել և կատարել եմ տարբեր տնային առաջադրանքներ : Շատ հետաքրքիր հանձնարարություն էր տեխնոլոգիայից : Պետք է քարերի վրա նկար էինք ընտանիքի անդամներին : Ես էլ մայրիկիս հետ պատրաստեցի : Հետո չորեքշաբթի օրը վերջապես գնացի գյուղ ՝ Մրգաշատ , հենց այնտեղից էլ 2 տեսադասի մասնակցեցի ՝ մարմնամարզության և ռուսերենի : Կանաչ խոտի վրա մարզանք էի անում , շատ զվարճալի էր : Անպայման օգնում էի մեծերին , որ այգին կարգի բերեին : Մենք կտրում էինք ավելորդ ճյուղերը , էտում խաղողի վազերը ,հավաքում դրանք : Հետո դեղ սրսկեցինք խոտերի վրա , որ դրանք չաճեն և չխանգարեն ծառերին :
Մեկ էլ որոշել ենք առավոտյան դուրս գանք վազքի կամ հեծանիվ քշելու : Այսօր արդեն վազել եմ :

Բակտերիաներ և սնկեր

 1. Ի՞նչ գիտեք բակտերիաների և սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:
  Բակտերաները այնքան փոքր են ,որ չեն երևում : Դրանք պարզունակ միաբջիջ օրգանիզմներ են, որոնք սնվում, շարժվում, կիսվում և բազմանում են, օժտված են նաև այլ հատկություններով: տարբեր ձևի են՝ ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև, պարուրաձև և այլն: Սնկերի մեծ մասը բազմաբջիջ է: Սնկերի մարմինը կազմված է թելերից: Որոշ սնկերում տարբերում են նաև գլխիկ և ոտիկ: Դրանք գլխարկավոր սնկեր են ։
 2. Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաները, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
  Հոլանդացի վարպետ և բնագետ Անտոնի վան Լևենհուկը, մի պարզ սարք է ստեղծել և  բացահայտել է մանրէները: Դա մանրադիտակն է:
 3. Ինչի՞ հաշվին են բակտերիաները պաշտպանվում միջավայրի անբենպաստ գործոններից :
  Բակտերիաները իրենց ձևերից ելնելով պաշտպանվում են միջավայրի տարբեր անբարենպաստ գործոններից, օրինակ՝ սուր առարկաներից, բարձր ջերմաստիճանից կամ ճնշումից, քիմիական տարբեր նյութերից:
 4. Բակտերիաների սնման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
  Բակտերիաներն ունեն սնման տարբեր եղանակներ. մի դեպքում իրենք են առաջացնում օրգանա­կան նյութեր, մյուսում՝ օգտվում են պատրաստի նյութերից:
 5. Ինչո՞ւմն է բակտերիաների դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:
  Նրանք նպաստում են որոշ բույսերի աճին և զարգացմանը, կենդանիների և մար­դու սննդառությանը։ Սակայն բակտերիաների մյուս մասը փչացնում է տարբեր պիտանի առարկաներ, բույսերում, կենդանիներում և մարդու օր­գանիզմում առաջացնում տարբեր հիվանդություններ: Այդ բակտերիանե­րը վնասակար են:
 6. Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին:Սնկերը կարող են աճել ծառի վրա:
  Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկր մյուսի աճին և զարգացմանը:
 7. Որո՞նք են ուտելի սնկերը: Իսկ որո՞նք են թունավոր:
  Плакат 'Съедобные и несъедобные грибы'
  Ուտելի սնկեր – սպիտակ սունկ , կախասունկ , տրյուֆել և այլն
  թունավոր – ճանճասպան , կանոցիբե , մորկեղասունկ և այլն
 8. Հետաքրքրվեք բակտերիաներով և սնկերով հարուցված հիվանդութ­յունների և դրանք կանխարգելելու միջոցառումների մասին:
  Բակտերիաները առաջացնում են դիֆթերիա, փայտացում, բոտուլիզմ, աղիքային տարբեր հիվանդություններ :
  Կան շատ սնկային հիվանդություններ , օրինակ ՝ կանդիդիոզ :
  Դրանք կանխարգելելու համար պետք է մաքուր սնունդ օգտագործել , ձեռքերը հաճախ լվանալ, շրջապատը մաքուր պահել:
 9. Հիվանդածին բակտերիաներ կա­րող են տարածվել բերանում, հան­գեցնել բորբոքման: Այդ պատճա­ռով խորհուրդ է տրվում ամեն օր մաքրել ատամները: Ին­չո՞ւ, փորձեք հասկանալ և բացատ­րել:
  Որովհետև ,երբ մենք լվանում ենք ատամները նրանք մահանում են: