Առցանց շաբաթվա հաշվետվություն 4-8.05

Մի քանի օր է ես արթնանում եմ ժամը 7-ին և գնում եմ քայլելու իմ ազգականների հետ:Վազքից հետո ես անցնում եմ տեսադասերին և հետո առաջադրանքները կատարելուն:Այնուհետև ես խաղում էի իմ եղբոր և քույրիկիս հետ: Այս շաբաթ ես ծանոթացա միջին դպրոցի ուս.պլանի հետ , որտեղ տեսա և ընտրեցի իմ նոր դասերը:

Անհատական ուսպլան ապրիլի մայիս 11-15

 • 18:00-22:00 – մայրենի , մաթեմատիկա-, ռուսերեն, անգլերեն, հայրենագիտություն–  բնագիտություն, երգ– ,մարմնամարզություն, տեխն.

  • 10:30-15:00    տեսադասեր
    երկուշաբթի – 11:40-12:10- մայրենի
    երեքշաբթի  –  11:40-12:10–բնագիտություն,
   13:40-14:10 մաթեմատիկա
   չորեքշաբթի –  13:30-14:00 ռուսաց լեզու
   10:30-10:50 –  մարմնամարզություն
   հինգշաբթի –   11:40-12:10 անգլերեն
   13:30-14:00
   -13:30-14:00 տեխնոլոգիա
   ուրբաթ –           11:00-11:40  երգ ,
   14:10-14:40 հայրենագիտություն

The Present Perfect Tense

Կատարեք առաջադրանքները՝

 1. Փակագծում տրված բառերից ընտրեք ճիշտ տարբերակը՝

 

 1. My sister has made a big cake.(have made/has made)

2.You have seen that man at the theatre . (have seen/has seen)

3.I have eaten the sandwich.(have eaten/has eaten)

4.I have watched that movie.(have watched/has watched)

5.We have bought  that car.(have bought/has bought)

6.They have gone to the shopping center.(have/has gone)

 1. They have played the piano. (have played/has played)

8.I have forgotten to buy some sugar.(have forgotten/has forgotten)

Առաջադրանքը կատարելուց հետո դարձրեք

 1. հարցական
 2. ժխտական՝

Օրինակ՝

 1. My sister has made a big cake.
 2. Has my sister made a big cake?
 3. My sister hasn’t made a big cake.

2.You have seen that man at the theatre.
Have you seen that man at the theatre?
You haven’t seen that man at the theatre.
3. I have eaten the sandwich.
Have I eaten the sandwich?
I haven’t  eaten the sandwich
4.I have watched that movie.
Have I  you watched that movie?
You haven’t watched that movie
5.We have bought  that car.
Have we bought  that  car?
We haven’t bought  that car.
6.They have gone to the shopping center.
Have they gone to the shopping center.?
They haven’t gone to the shopping center.
7. They have  played the piano.
Have they played the piano?
They have  played the piano.

8.I have forgotten to buy some sugar.
Have I forgotten to buy some sugar?
I haven’t  forgotten to buy some sugar.