Հաշվետվություն – երգ

Հաշվետվություն մաթեմատիկայից 2

Ես մասնակցել եմ այս նախագծերին`

Մաթեմատիկան ու Հովհաննես Թումանյանը

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև

Ուսումնական գարուն

Արաբական թվեր

Թվերի մեծ աշխարհում

Մոգականը մաթեմատիկայում

Մոգական քառակուսիներ

Մոգականը մաթեմատիկայում

Մետաղադրամի պատմությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ

ամենից շատ դուր է եկել սա`

Սասնա ծռերը մաթեմատիկայի տեսանկյունից

Հաշվետություն-մայրենի

Continue reading “Հաշվետություն-մայրենի”

English report

Homeworks

https://mkrtich.home.blog/2020/02/11/lesson-1-5/

my-favorite-profession-its-a-cook

My letter

Spring

https://mkrtich.home.blog/2020/03/19/lesson-1-6/

https://mkrtich.home.blog/2020/03/19/lesson-2-4/

https://mkrtich.home.blog/2020/04/02/king-lear-by-william-shakespeare/

https://mkrtich.home.blog/2020/04/02/easter/

https://mkrtich.home.blog/2020/04/08/lesson-1-7/

https://mkrtich.home.blog/2020/04/23/test/

https://mkrtich.home.blog/2020/04/29/april-27-30/

https://mkrtich.home.blog/2020/05/10/the-present-perfect-tense/

https://mkrtich.home.blog/2020/05/21/goldilocks-and-the-tree-bears/

Goldilocks and the tree bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.

One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

 

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is too hot .too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is too cold. too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is just right. too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is too big.  too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is too big. too big / just right
f. Baby Bear’s chair is just right. too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is too hard. too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is too soft. too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is just right. too hard / too soft / just right

 

Put the sentences in order.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
2.Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
3.Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
4.Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
5.‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
6.‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
7.‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.
8.Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.

present-perfect