Easter

Զատիկը քրիստոնեական տոն է: Այն խորհրդանշում է գարուն և Հիսուսի վերածնունդը:

Զատիկի խորհրդանիշ են համարվում ներկած ձուն, նապաստակը, ճուտիկը, զատկական բուլկին,(hot cross buns).

Մարդիկ սեղան են գցում, խմում են գինի, ուտում ձուկ, կանաչեղեն(greens) և չորամրգերով բրինձով փլավ:

Շնորհավոր սուրբ Զատիկ:

Easter is Christian holiday . It celebrate  the spring and the rebirth of Jesus.

Painted eggs, a bunny , a chicks , a hot cross buns are considered a symbol of Easter.

The people lay table , drink wine, eat a fish, greens  and rice pilaf with dried fruit.

Happy Easter!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.