Եղանակներ

1. Ընդգծե՛ք ենթադրական եղանակի 5 բայաձև.
ա. չեմ մնա, կլողամ, սուրալու եմ, խաղամ, մուրալիս,
կժպտայի,
կզղջանք, թռվռացել ենք, պիտի հուսար, չէր ճչա
բ. չենք կառչի, վատնենք, կդնի, հասնելու է, մտի՛ր
կխառնենք, պիտի գտնի, կսառչեի, կպչելիս, կկառչեր

2. Ընդգծե՛ք հարկադրական եղանակի 3 բայաձև.
ա. պետք է ապրենք, մի՛ խոսիր, չպիտի համոզի, վերցրե՛ք,
պիտի հաշվեր, չուզեք
բ. կհիանամ, պիտի լողանա, կնեղանա, չպետք է մանրանար,
պիտի զարմանայինք, չէինք թարմանա
3. Ընդգծե՛ք ենթադրական ապառնի 3 ժամանակաձև.
ա. կիսովի, կթովի, կորովի, կարովի, կաղոթի, կօղակի
բ. կաղա, կորա, կտա, կպա, կեռա, կերա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.