Ռացիոնալ արտահայտություններ:  Ռացիոնալ արտահայտության թվային արժեքըՌացիոնալ արտահայտություններ:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

  1.  Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը.

bc+ac+ab
5-5x-15x2

2. Արտահայտություններից որո՞նք իմաստ չունեն.

1 և 2

3.  x-ի ինչպիսի՞ թվային արժեքների համար հանրահաշվական կոտորակի արժեքը հավասար է զրոյի՝

x-7

x-3 x-7


x-3
x-2

4. Գտեք արտահայտության արժեքը x=0, x=-2 դեպքում.

Լրացուցիչ(տանը)

 5. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը.

6. Հաշվեք արտահայտության արժեքը.