Ինքնաստուգում

Երկրորդ տարբերակ

1) AB ուղիղը B կետում շոշափում է O կենտրոնով և r=1,5սմ շառավիղով շրջանը: Գտեք ABO եռանկյան անկյունները, եթե AO=3սմ:AB=1,5 AO=3 AB=1.5 A=45 B=90 O=45

2) Ըստ նկարի տվյալների՝ գտեք x-ը.

292

3) Շրջանից դուրս վերցված կետից այդ շրջանագծին տարված են երկու հատող, որոնց կազմած անկյունը 320 է։ Շրջանագծի՝ այդ անկյան կեղմերի միջև առնված աղեղներից մեծը հավասար է 1000: Գտեք փոքր աղեղը։

100:2=50 180-50=130 130+132=162 180-162=18 18×2=356