Բարբառներ 1,2 առաջադրանքներ

 

1.Ծանոթանալ Ջավախքի բարբառային բառերին, ապա լրացնել թեստը՝ համոզվելու համար, թե որքան լավ սովորեցինք նյութը:Տեստը կատարել եմ 10/10:

2. Բարբառով գրված ասացվածքներ փոխադրել ժամանակակից հայերեն՝

 

 • Թող ըսեն գեշ է, հըմը չըսեն էշ է-Թող ասեն գեշ է, բայց չասեն էշ է:         
 • Աղջիկ քեզի կըսեմ, հարս դու հասկըցի:Աղջիկ քեզ կասեմ, հարս դու հասկացի:
 • Շանը օսկոր տվին, էլի հաչեց:-Շանը ոսկոր տվեցին, էլի հաչաց:
 • Հաց ուտողը հաց կուտեցնե:-Հաց ուտողը՝ հաց կուտեցնի:
 • Խելառի հացը խելացին է կերել:-Գժի հացը խելացին է կերել:
 • Թըմբըլությունեն իշուն քեռի կըսե:-Թամբալությունից էշին քեռի կասի:
 • Շատ աշխատողին` շալե շապիկ:-Շատ աշխատողին`լավ ապրուստ:
 • Էրկու կարին իրեք իշուն չի կրնա բաժնե:-Երկու գարին երեք էշին չի կարող բաժանի:
 • Մարդուն ճանչելու համար հետը ճամփա պիտի երթաս-Մարդուն ճանաչելու համար հետը ճամփա պիտի գնաս:
 • Քեզի կըսեմ սորվե, օր մարդ դառնաս-Քեզ կասեմ սովորի, որ մարդ դառնաս:
 • Իշուն նստելը մե բանմ է , իշուց ընկնելը մե ուրիշ բան-Էշի վրա նստելը մի  բան է , էշից իջնել մի ուրիշ բան:
 • Ճրագը մութ տեղը լուս կուտա-Ճրագը մութ տեղը լույս կտա:
 • Նրա աղն է պակաս կամ մաղը-Նրա աղն է պակաս կամ մաղը:
 • Առանց նպատակ ունենալու մարդը ում է պետք-Առանց նպատակ ունենալու մարդը ՝ ում է պետք:
 • Շունը մե յարովըմ չի սատկի-Շունը մի վերքով չի սատկի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.