Դասարանական

Դասարանում

Գործնական աշխատանք

Ախոյան
աղ
մուկ
հար
կատու
ս
ուլոց
դեղ
ձի
բառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ եք տեսնում: Ինքդ գտիր նման բառեր

 Կազմել նախադասություն՝ չխախտելով տրված բառերի հերթականությունը.

 ա․ Մութ, գիշեր, խորհրդավոր, լռություն, խախտել, միայն, եղեգներ, խշշոց:

բ․ Աննա, անհանգիստ, սիրտ, թպրտալ, անորոշ, հուզմունք, ու, երջանկություն:

գ․ Հանկարծ, անծանոթ, գեղեցկուհի, հայացք, պատահմամբ, հանդիպել, Հունանյան, հայացքին:
դ․ Գյուղ, աղբյուր, մոտ, թխկի, տակ, միայնակ, կանգնել, Մարան:
 ե․ Մասիս, գագաթ, փայլփլել, ոսկեվառ, շող, որոնք, աչք, շլացնել:

Մութ գիշերվա խորհրդավոր լռությունը խախտվեց միայն եղեգնի խշշոցից:
Աննայի անհանգիստ սիրտը թպրտում էր անորոշ հուզմունքից ու երջանկությունից:
Հանկարծ անծանոթ գեղեցկուհու հայացքը պատահաբար հանդիպեց Հունանյանի հայացքին :
Գյուղի աղբյուրի մոտ թխկու տակ միայնակ կանգնած էր Մարանը:
Մասիսի գագաթին փայփլում էին ոսկեվառ շողերը, որոնք աչքը էին շլացնում:

Նախադասությունների մեջ շարադասության (բառերի դասավորության) սխալ կա. ուղղի՛ր:

Գորտն սկսեց բարձր ու երկարաձիգ կռկռալ:

Աղմուկի միջից մեզ էին հասնում օգնության հուսահատ կանչերը:

Հայտնվեցին միանգամայն յուրահատուկ իրիկնային ձայները` բեկբեկուն գվվոց ու բարձր,ռիթմիկ մռնչյուն:

Քարացած նայում էր տերևների ու թփերի իրիկնային տարուբերումին, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում:

Սա հսկայի այն կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին ու հետ բերեց աղջկան:

Տեսանք ավտոբուսի այն վարորդին, որով եկել էինք:

Շնչառություն

Հարցեր

  1. Ի՞նչ է շնչառությունը։
    Երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և անջատում ածխաթթու գազ,այս գազափոխանակությունը կոչվում է շնչառություն:
  2. Ի՞նչ դեր ունի շնչառությունը բույսերի եւ կենդանիների կյանքում։
    Թթվածինը մասնակցում է օրգանիզմում տեղի ունեցող բարդ օրգանական նյութերի օքսիդացմանը
  3. Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք։
    Ջրային կենդանիների շնչառության օրգանն է` խռիկները: Ցամաքային կենդանիների շնչառության օրգաններ են ` շնչափող , բրոնխներ ,թոքեր: Միջատների շնչառության օրգանն է` շնչառական խողովակները՝ տրախեաները: