Մաենի

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Հատվածը բաժանիր մասերի և վերնագրիր:
  երկարար պատմությունը
  երկաթե ձեռքը
 2.  քար, ձի, ծով, երկինք բառերին ավելացրու տարբեր վերջավորություններ և կազմիր նախադասություններ:
  քարից
  ձիյով
  ծովեր
  երկինքներ
 3. Նամակ գրիր Արեգին:
 4. Հատվածը պատմիր Արեգի անունից:
 5. Ո՞վ էր Երկաթե Ձեռքը:հրեշ
 6. Գրիր փոքրիկ պատմություն Երկաթե Ձեռքի մասին:
 7. Ի՞նչ կանեիր Արեգի փոխարեն:
 8. Ինչու՞ Երկաթե Ձեռքը հարձակվեց հենց այդ երկրի վրա:
  Նրան մեկ էր: