Մակբայը որպես խոսքի մաս 02.11.2022

3.Տրված գոյականներից մակբայակերտ ածանցների միջոցով կազմել մակբայներ։
Հոգի-հոգապես
դիվանագետ-դիվանագետորեն
ընկեր-ընկերական
գազան-
խումբ-
եղբայր-եղբայրաբար
վերջ-
ազգ-
նյութ-նյութապես
գլուխ-
բարեկամ-բարեկամաբար

4. Հետևյալ մակբայները գործածել բայերի հետ։
Ազնվորեն-աշխատել
օրեցօր-դվարեցնել
տարեցտարի-հեշտացնել
խորապես-մտածել
մեն-մենակ-ապրել
կուզեկուզ-քայլել
հավիտյան-
բարոյապես-հիշվել
հայրաբար-սիրել
լռելյայն-
բերնեբերան-խոսել
խումբ- խումբ-շարժվել
արագ-արագ-հավաքվել
վերջիվերջո-վորոշել
հոտնկայս-
ներքուստ-
նյութապես-հասկանալ

5.Տրված ածականներից մակբայակերտ ածանցների միջոցով կազմել մակբայներ։
Խորամանկ-խորամանկորեն
խոլ—
դաժան—
էական—
խոնարհ—
թեթև—թեթևակի
բարեխիղճ—բարեխղճաբար
մեղմ—մեղմորեն
խիզախ—
քաջ— քաջորեն