Կրկնողություն

1. Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։
2լ ջուր, 8լ սպիրտ

2. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։
9-6=3
180:3=60կմժ

3. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից և 3 ժ հետո հանդիպեցին։ Մեքենաներից մե­կի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ մյուսինը՝ 40 կմ/ժ։ Գտե՛ք քա­ղաքների հեռավորությունը։
60*3=180
40*3=120
120+180=300կմ

4. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է։ Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է։ Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է։

5. Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
ա) 0 > –3
դ) –1 < 1,
է) –13 < 2,
բ) –4 < 2,
ե) 5 > –3, ը)
–1000 < 1,
գ) –3 > –10,
զ) –16 < –12,
թ) 25 > –25։

6. Գտե՛ք հարաբերությունը.
ա) 13-ի և 25-ի=13/25
բ) 22-ի և 11/9 -ի=18
գ) 7/3-ի և 14/9-ի=3/2
դ) 30-ի և 12-ի=30/12=15/6=5/2
ե) 65-ի և 25 -ի=65/25=13/5
զ) 6/7-ի և 9/5-ի=30/63=10/21

Նախագիծ

Լրացուցիչ առաջադրանք

7. 11 վագոնից կազմված գնացքում երթևեկում է 350 ուղևոր: Ցանկացած երեք հարակից վագոններում կա ընդհանուր թվով 99 ուղևոր։ Քանի՞ ուղևոր է երթևեկում գնացքի 6-րդ վագոնում:

8. Խմբակի անդամերի տարիքների գումարը 36 է: Երկու տարի հետո նրանց տարիքների գումարը կլինի 60: Խմբակը քանի՞ անդամ ունի:
60-36=24
24:2=12

04.12.20

Шли два человека по улице. Один другому рассказывал о том, как он тяжело трудится для того, чтобы его жене было хорошо. В какой-то момент он остановился и, глядя на свои ладони с растопыренными пальцами, громко закричал:

— Я всё вот этими руками, этими руками заработал! А она думает, что это ей Бог дал!..

Какой-то прохожий, поравнявшись с ними, и услышав эту фразу, на ходу ответил:

— А почему бы и нет?..

Գնում էին երկու մարդ փողոցով:Մեկը մյուսին պատմում էր այն մասին, թե ինչպես է նա տանջվում ,որ իր կնոջ համար լավ լինի : Ինչ-որ մի պահ նա կանգնում է և նայելով իր ձեռքերին բացված մաերով,բարձր գոռում է.

-Ես ամեն ինչ այս ձեռքերով,այս ձեռքերով եմ վաստակել:Իսկ ինքը մտածում է ,որ աստվածն է տվել նրան:

Ինչ-որ անցորդ,հավասարվելով նրանց և լսելով այդ նախադասությունը,ոտքի վրա պատասխանեց:՞

-Իսկ ինչո՞ւ ոչ: