Տոկոս

Առաջադրանքներ

1.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով

20/100= 20%           15/100=15%         34/50=68%            18/25=72%      30/1000=3%

2. Գրքում կա 400 էջ:առաջին օրը Անին կարդաց գրքի էջերի 25% -ը, երկրորդ օրը ՝ մանացածի  2/3 մասը:Որքա՞ն կարդաց Անին և քանի՞ էջ դեռ մնաց կարդալու:100%

3. Գտի՛ր .

300-ի 20% =60     1000-ի 15% =150      400-ի  10% =40       1200-ի 60% =720       1300-ի 120% =1560

4. 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում:Քանի՞ օորում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

5.Հաշվի՛ր

1/2:1/100=100/2        1:1/4=  4/1              33/10:3/50=  55         2/7:65/7=2/65

6.Գտի՛ 7 հայտարարով  բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը: 18/7

7. Եթե անհայտ թվին ավելացնենք 23 և արդյունքը եռապատկենք, կստանանք 250-ից 34-ով փոքր թիվ։ Գտեք անհայտ թիվը։ 49
8. Զբոսաշրջիկը անցել է ճանապարհի 1/4մասը:Քանի՞ տոկոսն է անցել և  որքա՞նն է մնացել ացնելու:

25%, 75% մնացել է
9.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով

2/100=2%            12/10= 120%        73/50=23%             16/25=16%      3/1000=0,3%        1/8=12,5%         3/4=75%

10.Գտի՛ր .

600-ի 15% -ը     800-ի 40% -ը      1800-ի  45% -ը       210-ի 70% -ը       9500-ի 140% -ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

  • Ամենահետաքրքիր նյութն Մաթեմատիկական ամսագրում
    Կարդում ենք և ծանոթանում ամսագրի բոլոր նյութերին, ընտրում դրանցից ամենահետաքրքիրները և պատմում այս հատվածի մասին, նաև ընտրում և լուծում ենք առաջադրված խնդիրները