Գործնական քերականություն

252.              Առածները  լրացրո´ւ ընդգծված բառերի հականիշներով:

Չկա չարիք առանց բարիքի:
Ջրի բերածը ջուրը տարած:

Տերովին տերն է պահել. ԱՆտերին գայլն է կերել:

Մտնելուց աոաջ միտք արա, թե ոնց դուրս գաս.:

Ինչքան  զետնի երեսն է, յոթ էնքան գետնի տակ է:

253.              Նախադասությունները լրացրո´ւ:

Գրածդ բայը (բայերը) րնդգծի´ր  և եղածների հետ համեմատի´ր:

Եթե միշտ նույն եղանակը լիներ,ապա հաստատ ճիշտ չէր լինի :

Եթե մարդիկ իրար միտք կարդային,գաղտնիք չէր լինի :

Եթե ձիերը թևավոր լինեին,……. :

Եթե ձայներր տեսանելի  ու շոշափելի լինեին, :

254.              Տրված նախադասության  հիման վրա երկու պատմություն հորինի´ր, որոնցից  մեկում այն ուղղա­կի հասկացվի, մյուսում՝ փոխաբերաբար:

Կարմիր կովն իր կաշին չի փոխի:

255.              Տրված դարձվածքները հոմանիշ բառերի և արտահայտությունների  փոխարեն գրի´ր և համեմատի´ր. տեքստին այլ բառե՞րն են հարմար, թե՞ դարձվածքներր:

Դերձակը վարսավիրի աշակերտին մի փոքր գումար է պարտքով տալիս: Սա էլ, որ երախտագիտությունը  հայտնի, ասում է.

-Ընկե՛ր ջան. թե քեq դժբախտություն լինի, կամ բոլորը, հերն ու մերդ էլ լքեն քեզ, արի, ես քո մազերր ձրի կտրեմ:
Փոխ է տալիս, լավության  տակից  դուրս զա, զլխիդ մի փորձանք գա, ամբողջ աշխարհը , քեցնից երես դարձնեն:

258.Կետերի փոխարեն գրի´ր հնչյուն, թնդյուն, շաոաչյուն և  հնչուն, թնդուն, շառաչուն բառերը:

Իմ մանկության  օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել: Լեռներում միայն թնդուն արձագանքր մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյուն:

Մանկան … ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի … լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի …:

Բնագիտություն 23.12.2020

1.Լուծել խնդիրը

Բանվորը կիրառելով 125Ն ուժ, վագոնը տեղափոխեց 80մ։ Հաշվել բանվորի կատարած աշխատանքը։

2.Թվարկված հատկանիշներից ո՞րն է բնութագրական շաքարի համար.
1) ջրում լուծելիությունը,

2) ամրությունը,
3) էլեկտրահաղորդականությունը,
4) մետաղական փայլը:

Խնդիրներ

 1. Ալեքսանդրի ընկերների 23/50-ը նախընտրում է ուրբաթ երեկոները տանը անցկացնել։ Ալեքսանդրի ընկերների քանի՞ տոկոսն է նախընտրում ուրբաթ երեկոները տանը անցկացնել։
  23*100:50=46
 2.  Հաշվիր 84-ի 40 տոկոսը։ 
 3. Մարիամը բանվորներ է վարձել բակում աշխատելու համար։ Նրանց ծառայությունների համար վճարել է 500 դոլար, սակայն որոշել է նաև 16% թեյավճար թողնել։ Որքա՞ն թեյավճար է Մարիամը թողել բանվորներին։80
 4. Հաշվիր 90-ի  2 տոկոսը։2%
 5. Նոր օրենքի ընդունումից հետո հանցագործությունների մակարդակը Արմավիրում նվազել է 12%-ով։ Նախկինում հանցագործությունների մակարդակը 1000 էր։ Որքա՞ն է հիմա հանցագործությունների քանակը։
 6. Թվի 3/20 մասը այդ նույն թվի քանի՞ տոկոսն է կազմում։
  15
 7. Ժաքը մեծ խաղալիք է գնում, որն արժե 200 դոլար։ Սակայն, խաղալիքի գնից բացի, նա պետք է վճարի նաև 25% հարկ։ Որքա՞ն վճարեց Ժաքը։250
 8. Նաիրայի թթվածնի պարկի 3/5-ը լիքն է։Նաիրայի թթնածնի պարկի քանի՞ տոկոսն է լիքը։60%

Ամփոփում

Ես ուզում եմ մյուս դասը անել արատեսում այտեղ հիմա ձյունն է և կարելի է շատ խնդիրներ անել իմ կարծիքով մյուս կիսամյակը ավելի լավը կլինի ,որովեև մենք կսկսենք ճամփորդել և շատ տեղերում հորինել խնդիրներ:

23.12.20

Քառակուսու մակերեսը ինչ է եթե կաողմերը 4 են:
Ինչ է քառակուսու պարագիծը եթե 5 են:
եռանկյան մակերեսը ինչ է եթե նրա մի կողմը 5 է մյուսը 7:
Ինչ է ուղանկյան պարագիծը եթե մի քողմը 10 է 5 :