Проект — ,,Моя выдуманная новогодняя история,,

Жили были три утки, они были дружными, но когда пришла зима всё изменилась .Они видели , как в прошлой ночью пропал один из уток .Потом они искали дом , чтобы выжить . Месяц прошёл и к ним стал приходит бабушка .И на Новый год бабушка забрала их домой , покормила .И тогда они поняли ,что это новогодняя чудо , они выжили.

Համեմատություն։ Կրկնություն

1. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ կստացվի 300 կգ հանքաքարից։46.1/5

2. Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։49

3. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչ­պես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։55

4. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56գ աղ։1120

5. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։3750

6. Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։208

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7. Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերի արտադրյալը:22,23,24