Առաջադրանք

թիկն տալ-թիկնել

վեր առնել-վերցնել

մտքի մեջ ընկած -մտազբաղ

սեր ունենալ-սիրել

ալևոր մարդ-ծերուկ

մտախոհ-մտքերի մեջ ընկած

հացի նստել-հաց ուտել

պատի տակ կուչ գալ-կծկվել

ուրիշի ձեռքին նայել-հետևել

բաժին տալ-մասնատել

գրկների մեջ առնել-գրկել

կրակը թևին տալ-վառվել