Вариант 2

Вариант 2

 1. Подобрать подходящее по смыслу имя существительное и определи его род.

а) Добрая, любимая, родная мама
б) Весенний, звонкий, говорливый голос
в) Интересная, библиотечная, любимая книга
г) Шелковое, красивое, длинное платье
д) Круглый, обеденный, деревянный стол

 1. Заполни таблицу
Мужской  род Женский род Средний род
Папа Мама Молоко
Мальчик Курица Окно
Дедушка Бабушка Очко
Мужик Сестра Дерево
 ежик Тетя небо
Цветок люстра утро
петух груша Число

 

 1. Отметьте правильный вариант:
 ….. университет. 1) мой

2) моя

3) моё

….собака.  1) моё

2) моя

3) мой

….море.   1) чей

2) чья

3) чьё

….станция.  1) твой

2) твоя

3) твоё

….. виза. 1) наш

2) наша

3) наше

….компьютер.  1) ваше

2) ваша

3) ваш

….радио.  1) ваш

2) ваше

3) ваша

….город.  1) наш

2) наша

3) наше

 

 1. Допишите окончания. Задавайте вопросы:

какой?; какая?; какое?; какие?

зелёное  дерево – зелёние деревья;

высокий  дом – высокие дома;

большой  словарь – большие  словари;

умный  человек – умные  люди;

дорогая   вещь – дорогие вещи;

хороший  друг – хорошие  друзья;

красивое  здание – красивые  здания;

новая  машина – новие  машины;

тёмная  ночь – тёмные  ночи;

жёлтый  лимон – жёлтие  лимоны;

входной билет – входные билеты;

оперный театр – оперные театры;

музейный экспонат – музейные экспонаты;

 1. Выберите правильный вариант:

Какой цветок?

а) красный; б) красная; в) красное

Какой ресторан?

а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее

Какое платье?

а) белая; в) белое; в) белый

Какая вода?

а) голубое; б) голубой; в) голубая

Какая машина?

а) хороший; б) хорошая; в) хорошее

Какой цвет?

а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое

Какой день?

а) добрый; б) добрая; в) доброе

Какой стул?

а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

 

 

 

 1. Выберите правильный вариант:

 

Плохая…

а) пальто; б) книга; в) вино

интересные…

а) экскурсия; б) люди; в) история

хороший…

а) юрист; б) кафе; в) дома

Чёрная…

а) икра; б) рояль; в) пианино

молодой…

а) режиссёр; б) учительница; в) журналисты

дешёвые…

а) ресторан; б) книга; б) билеты

тёплое…

а) чай; б) море; в) вода

старая…

а) площадь; б) костюм; в) метро

глупый…

а) щенок; б) курица; в) люди

голубое…

а) чашка; б) вазы; в) небо

любимые…

а) сумка; б) бабушка; в) книги

самое вкусное…

а) чай; б) мороженое; в)  яблоки

самый плохой…

а) этаж; б) дорога; в) метро

свои…

а) деньги; б) адрес; в) окно

самое хорошее…

а) такси; б) фильм; в) экскурсия

те…

а) вещи; б) ребёнок; в) такси

этот…

а) учитель; б) учительница; в) пальто

та…

а) стюардесса; б) дедушка; б) дети

 

Թեսթ 12

Ջրի կաթիլը

Դուք, անշուշտ, տեսած կլինեք խոշորացույց՝ կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ  (երևալ): Եթե նայես պատահական ջրափոսից վերցրած կաթիլին, կտեսնես հազարավոր զարմանալի գազանիկներ, որոնք ջրի մեջ առհասարակ չեն նկատվում, թեև կան ու այնտեղ են, իհարկե: Նայում ես մի այդպիսի կաթիլի, ու քո դիմաց, ոչ ավելի, ոչ պակաս, մի ամբողջ ափսե էակներ են վխտում, թռչկոտում, կծում միմյանց առջևի կամ ետևի թաթիկը, մերթ այս հանգույցը, մերթ այն վերջույթը, և՛ ուրախանում, և՛ զվարճանում յուրովի:

Լինում է, չի լինում մի ծերուկ է լինում, որին բոլորը կոչում էին Հոգսեն Զննող:Ինչ որ է՝ այդ էր անունը: Նա իր հո□սն էր համարում զննել ամեն ինչ՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է: Իսկ եթե չէր հաջողվում դրան հասնել սովորական ճանապարհով, դիմում էր կախար□ության:

Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ: Աստված իմ. Աստված, ո՜նց էին այդ գազանիկներն այդտեղ վխտում ու եռուզեռում: Հազարավո՜ր, հազարավո՜ր, ու բոլորն էլ ոստոստում էին, (վազվզել)  կծոտում, խփշտում ու խժռում մեկմեկու:

– Նողկալի է,- բացականչեց ծերուկ Հոգսեն Զննողը:- Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կար□ու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:

Ծերուկը մտածեց, մտածեց  բայց ոչ մի հնար չգտավ: Ստիպված էր կախարդության դիմել:

– Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն: Բոլոր տարօրինակ գազանիկները հանկարծ կարմրավուն երանգ առան, և ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում են տկլոր վայրենիներ:

– Ի՞նչ բանի ես. դա ի՞նչ է,-հարցրեց ծերուկին մի այլ կախարդ, որն անուն չուներ և հենց դրանով էլ տարբերվում էր մյուսներից:

Անանուն կախարդն աչքը մոտեցրեց փքապակուն: Ա՜յ քեզ բան. նրա աչքի առաջ մի ամբողջ քաղաք էր փռված` վխտացող մարդկանցով լեցուն, բայց բոլորն էլ տկլոր էին դեսուդեն վազ տալիս: Խելքից դուրս բան էր. սարսափ, զարհուրանք: Բայց ամենազարհուրելին այն էր, որ նրանք անխղճաբար հրմշտում, (ճանկռոտել) ու պատառ-պատառ էին անում իրար: Ով ցածում էր` անպատճառ փոր□ում էր վեր մագլցել, ով վերևում էր,  ցած էր ընկնում:

– Զարհուրելի զվարճանք,- ասաց անանուն կախարդը:

– Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա: Կարո՞ղ ես գուշակել,- հարցրեց Հոգսեն Զննողը:

– Էստեղ գուշակելու բան էլ չկա: Պարզ երևում է,- (պատասխանել) մյուսը:

– Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է,- բարբառեց Հոգսեն Զննողը:

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝   լրացնելով բաց թողած տառերը:
կախարդության ________________________

կարգ_______________________

փորձում էր _____________________

հոգսն ____________________________

 

 1. Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը.

ա/աչքը վնասել

բ/ ուշադրություն գրավել

գ/ աչքը բուժել

դ/չորս կողմը նայել

 

 1. Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները  (իմաստով մոտ  բառեր):

Պարզ ____________________                      _հստակ____________________

տկլոր ___________________                      __մերկ__________________

կլոր _____________________                      ___գնդաձև_______________

ծերուկ _____________________                      __ալևոր___________________

 

 1. Տրված բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/մարդկանցով

բ/վայրենիներ

գ/կախարդություն

դ/գազանիկներ
5. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/կաթիլ – գոյական

բ/ կախարդություն – գոյական

գ/ զարհուրելի – գոյական

դ/ երանգ – գոյական

 

 1. Դու՛րս գրիր տեքստում փակագծերի մեջ դրված բայերը  և  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

_ երևալ ___________                     ___երևում են____________

_ վազվզել _________                     ___վազվզելով___________

__ ճանկռոտել ____                     _____ճանկռոտում էին____

__պատրաստել_____                    __պատասխանեց________

 

 1. Գտի՛ր տրված նախադասության մեջ ենթական և ստորոգյալը:

Ծերուկը խոշորացույցով զննում էր ամեն ինչ:
ենթակա  ___Ծերուկը___________

ստորոգյալ __ զննում էր ___________

 

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկ հարցական նախադասություն:
  __ Կարո՞ղ ես գուշակել :__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ:

__________________________________________________________________________________

 

 1. Գրի՛ր մեկ բառով.

ա/ վազ տալ                                       _վազել____________

բ/ պատառ-պատառ անել           _պատռել____________

գ/ գուշակություն անել                  _գուշակել____________

դ/ որոշում կայացնել                     __որոշել___________

 

 1. Դո՛ւրս գրիր խոշորացույցը նկարագրող արտահայտությունները:
  Կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ են երևում:—————————————————————————————————————
 2. Ո՞րն էր Հոգսեն Զննողի հիմնական հոգսը.

ա/ կախարդություն անելը

բ/ բոլորին զարմացնելը

գ/ ամեն ինչ իրար խառնելը

դ/ ամեն ինչը զննելը՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է

13.Կաթիլը խոշորացույցով զննելուց հետո Հոգսեն Զննողը ինչպե՞ս որոշեց հանդարտեցնել այնտեղ վխտացող գազանիկներին:
Որոշեց դրանց ներկել, որպեսզի լավ աչքի զարնեն:

___________________________________________________________________________________

 

14.Անանուն կախարդն ինչի՞ նմանեցրեց ջրի կաթիլը:

Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է: