Вариант 2

Вариант 2

 1. Подобрать подходящее по смыслу имя существительное и определи его род.

а) Добрая, любимая, родная мама
б) Весенний, звонкий, говорливый голос
в) Интересная, библиотечная, любимая книга
г) Шелковое, красивое, длинное платье
д) Круглый, обеденный, деревянный стол

 1. Заполни таблицу
Мужской  род Женский род Средний род
Папа Мама Молоко
Мальчик Курица Окно
Дедушка Бабушка Очко
Мужик Сестра Дерево
 ежик Тетя небо
Цветок люстра утро
петух груша Число

 

 1. Отметьте правильный вариант:
 ….. университет. 1) мой

2) моя

3) моё

….собака.  1) моё

2) моя

3) мой

….море.   1) чей

2) чья

3) чьё

….станция.  1) твой

2) твоя

3) твоё

….. виза. 1) наш

2) наша

3) наше

….компьютер.  1) ваше

2) ваша

3) ваш

….радио.  1) ваш

2) ваше

3) ваша

….город.  1) наш

2) наша

3) наше

 

 1. Допишите окончания. Задавайте вопросы:

какой?; какая?; какое?; какие?

зелёное  дерево – зелёние деревья;

высокий  дом – высокие дома;

большой  словарь – большие  словари;

умный  человек – умные  люди;

дорогая   вещь – дорогие вещи;

хороший  друг – хорошие  друзья;

красивое  здание – красивые  здания;

новая  машина – новие  машины;

тёмная  ночь – тёмные  ночи;

жёлтый  лимон – жёлтие  лимоны;

входной билет – входные билеты;

оперный театр – оперные театры;

музейный экспонат – музейные экспонаты;

 1. Выберите правильный вариант:

Какой цветок?

а) красный; б) красная; в) красное

Какой ресторан?

а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее

Какое платье?

а) белая; в) белое; в) белый

Какая вода?

а) голубое; б) голубой; в) голубая

Какая машина?

а) хороший; б) хорошая; в) хорошее

Какой цвет?

а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое

Какой день?

а) добрый; б) добрая; в) доброе

Какой стул?

а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

 

 

 

 1. Выберите правильный вариант:

 

Плохая…

а) пальто; б) книга; в) вино

интересные…

а) экскурсия; б) люди; в) история

хороший…

а) юрист; б) кафе; в) дома

Чёрная…

а) икра; б) рояль; в) пианино

молодой…

а) режиссёр; б) учительница; в) журналисты

дешёвые…

а) ресторан; б) книга; б) билеты

тёплое…

а) чай; б) море; в) вода

старая…

а) площадь; б) костюм; в) метро

глупый…

а) щенок; б) курица; в) люди

голубое…

а) чашка; б) вазы; в) небо

любимые…

а) сумка; б) бабушка; в) книги

самое вкусное…

а) чай; б) мороженое; в)  яблоки

самый плохой…

а) этаж; б) дорога; в) метро

свои…

а) деньги; б) адрес; в) окно

самое хорошее…

а) такси; б) фильм; в) экскурсия

те…

а) вещи; б) ребёнок; в) такси

этот…

а) учитель; б) учительница; в) пальто

та…

а) стюардесса; б) дедушка; б) дети

 

Թեսթ 12

Ջրի կաթիլը

Դուք, անշուշտ, տեսած կլինեք խոշորացույց՝ կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ  (երևալ): Եթե նայես պատահական ջրափոսից վերցրած կաթիլին, կտեսնես հազարավոր զարմանալի գազանիկներ, որոնք ջրի մեջ առհասարակ չեն նկատվում, թեև կան ու այնտեղ են, իհարկե: Նայում ես մի այդպիսի կաթիլի, ու քո դիմաց, ոչ ավելի, ոչ պակաս, մի ամբողջ ափսե էակներ են վխտում, թռչկոտում, կծում միմյանց առջևի կամ ետևի թաթիկը, մերթ այս հանգույցը, մերթ այն վերջույթը, և՛ ուրախանում, և՛ զվարճանում յուրովի:

Լինում է, չի լինում մի ծերուկ է լինում, որին բոլորը կոչում էին Հոգսեն Զննող:Ինչ որ է՝ այդ էր անունը: Նա իր հո□սն էր համարում զննել ամեն ինչ՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է: Իսկ եթե չէր հաջողվում դրան հասնել սովորական ճանապարհով, դիմում էր կախար□ության:

Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ: Աստված իմ. Աստված, ո՜նց էին այդ գազանիկներն այդտեղ վխտում ու եռուզեռում: Հազարավո՜ր, հազարավո՜ր, ու բոլորն էլ ոստոստում էին, (վազվզել)  կծոտում, խփշտում ու խժռում մեկմեկու:

– Նողկալի է,- բացականչեց ծերուկ Հոգսեն Զննողը:- Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կար□ու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:

Ծերուկը մտածեց, մտածեց  բայց ոչ մի հնար չգտավ: Ստիպված էր կախարդության դիմել:

– Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն: Բոլոր տարօրինակ գազանիկները հանկարծ կարմրավուն երանգ առան, և ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում են տկլոր վայրենիներ:

– Ի՞նչ բանի ես. դա ի՞նչ է,-հարցրեց ծերուկին մի այլ կախարդ, որն անուն չուներ և հենց դրանով էլ տարբերվում էր մյուսներից:

Անանուն կախարդն աչքը մոտեցրեց փքապակուն: Ա՜յ քեզ բան. նրա աչքի առաջ մի ամբողջ քաղաք էր փռված` վխտացող մարդկանցով լեցուն, բայց բոլորն էլ տկլոր էին դեսուդեն վազ տալիս: Խելքից դուրս բան էր. սարսափ, զարհուրանք: Բայց ամենազարհուրելին այն էր, որ նրանք անխղճաբար հրմշտում, (ճանկռոտել) ու պատառ-պատառ էին անում իրար: Ով ցածում էր` անպատճառ փոր□ում էր վեր մագլցել, ով վերևում էր,  ցած էր ընկնում:

– Զարհուրելի զվարճանք,- ասաց անանուն կախարդը:

– Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա: Կարո՞ղ ես գուշակել,- հարցրեց Հոգսեն Զննողը:

– Էստեղ գուշակելու բան էլ չկա: Պարզ երևում է,- (պատասխանել) մյուսը:

– Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է,- բարբառեց Հոգսեն Զննողը:

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝   լրացնելով բաց թողած տառերը:
կախարդության ________________________

կարգ_______________________

փորձում էր _____________________

հոգսն ____________________________

 

 1. Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը.

ա/աչքը վնասել

բ/ ուշադրություն գրավել

գ/ աչքը բուժել

դ/չորս կողմը նայել

 

 1. Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները  (իմաստով մոտ  բառեր):

Պարզ ____________________                      _հստակ____________________

տկլոր ___________________                      __մերկ__________________

կլոր _____________________                      ___գնդաձև_______________

ծերուկ _____________________                      __ալևոր___________________

 

 1. Տրված բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/մարդկանցով

բ/վայրենիներ

գ/կախարդություն

դ/գազանիկներ
5. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/կաթիլ – գոյական

բ/ կախարդություն – գոյական

գ/ զարհուրելի – գոյական

դ/ երանգ – գոյական

 

 1. Դու՛րս գրիր տեքստում փակագծերի մեջ դրված բայերը  և  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

_ երևալ ___________                     ___երևում են____________

_ վազվզել _________                     ___վազվզելով___________

__ ճանկռոտել ____                     _____ճանկռոտում էին____

__պատրաստել_____                    __պատասխանեց________

 

 1. Գտի՛ր տրված նախադասության մեջ ենթական և ստորոգյալը:

Ծերուկը խոշորացույցով զննում էր ամեն ինչ:
ենթակա  ___Ծերուկը___________

ստորոգյալ __ զննում էր ___________

 

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկ հարցական նախադասություն:
  __ Կարո՞ղ ես գուշակել :__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ:

__________________________________________________________________________________

 

 1. Գրի՛ր մեկ բառով.

ա/ վազ տալ                                       _վազել____________

բ/ պատառ-պատառ անել           _պատռել____________

գ/ գուշակություն անել                  _գուշակել____________

դ/ որոշում կայացնել                     __որոշել___________

 

 1. Դո՛ւրս գրիր խոշորացույցը նկարագրող արտահայտությունները:
  Կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ են երևում:—————————————————————————————————————
 2. Ո՞րն էր Հոգսեն Զննողի հիմնական հոգսը.

ա/ կախարդություն անելը

բ/ բոլորին զարմացնելը

գ/ ամեն ինչ իրար խառնելը

դ/ ամեն ինչը զննելը՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է

13.Կաթիլը խոշորացույցով զննելուց հետո Հոգսեն Զննողը ինչպե՞ս որոշեց հանդարտեցնել այնտեղ վխտացող գազանիկներին:
Որոշեց դրանց ներկել, որպեսզի լավ աչքի զարնեն:

___________________________________________________________________________________

 

14.Անանուն կախարդն ինչի՞ նմանեցրեց ջրի կաթիլը:

Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է:

Առաջադրանք

թիկն տալ-թիկնել

վեր առնել-վերցնել

մտքի մեջ ընկած -մտազբաղ

սեր ունենալ-սիրել

ալևոր մարդ-ծերուկ

մտախոհ-մտքերի մեջ ընկած

հացի նստել-հաց ուտել

պատի տակ կուչ գալ-կծկվել

ուրիշի ձեռքին նայել-հետևել

բաժին տալ-մասնատել

գրկների մեջ առնել-գրկել

կրակը թևին տալ-վառվել

Lessons 2

 1. Вставь пропущенные буквы:                                                                                          garden, field, cow, house, sheep, hall, read
  bridge, apple tree
 2. Заполни пропуски:                                                                                                          big bigger (the) biggest
  happy happier (the)
  tall taller (the) tallest
  cold colder (the) coldest
  nice nicer (the) nicest
  kind kinder (the) kindest
  slim slimmer (the) slimmest
  sunny sunnier  (the) sunniest
  large  larger (the) largest
  hot hotter (the)  hottest
 3. Выбери нужное прилагательное. Запиши предложения
  в тетрадь.
  1) John is the best pupil in our school.
  2) The weather is  better  today than on Sunday.
  3) I like ice cream more than cakes.
  4) Autumn is the worst season for me.
  5) There are many posters on the wall.
 4. Посмотри на картинку и напиши
  правильный ответ:
  1) Jimmy is the oldest.
  Timmy is the tallest.
  Tiny is the smallest.
  2) Tiny is smaller than  Jimmy.
  Timmy is taller than Jimmy .
  Jimmy is older than Timmy .
  Timmy is darker than  Jimmy.
 5.  Напиши о своём любимом животном. Воспользуйся
  планом:
  My favorite animal is dog .
  It lives in house.
  It has got black color .
  It can run well.
  It likes to eat meat .
  It ’s nice to play with dog .

Ամանորյա խնդիրներ

 

1․Տուփում կան 25 կարմիր, 10 դեղին և 12 կանաչ տոնածառի խաղալիքներ։ Առանց նայելու՝ տուփից ամենաքիչը քանի՞ խաղալիք պետք է վերցնել՝ համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ կլինեն բոլոր գույնի խաղալիքները։

25+12=37

37+1=38

2․Ամանորին Սոնան որոշեց պատրաստել մրգային աղցան։ Մրգային աղցանի համար նա օգտագործեց խնձոր, դեղձ, բանան ու տանձ։ Խնձորը և բանանը միասին 1կգ300գ էր։ Դեղձը          150 գ-ով ավել էր տանձից։ Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործեց Սոնան՝ իմանալով, որ տանձը 500գ էր։1kg 300g

3․Երբ տատիկը որոշեց իր մոտ եղած 89 կոնֆետները հավասարաչափ բաժանել իր 7 թոռնիկներին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ։ Քանի՞ կոնֆետ ստացան թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, իսկ քանի՞ կոնֆետ մնաց տատիկին։12 թոռնիկներին,5 մն տատիկին

4. Աննան  տոնածառի 7 խաղալիքի համար վճարեց 2800 դրամ։ Սոնան  այդ նույն խաղալիքից 9 հատ գնելու համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։
400
5.Ո՞ր թիվն է մտապահել Ձնեմարդը, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք նախ 1-ով, հետո  2018-ով, ապա կստանանք 2019։ 2019
6․ Ամանորյա դիմակահանդեսին մասնակցում են 100 սովորող։ Հայտնի է, որ աղջիկները 26-ով քիչ են տղաներից։ Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա են մասնակցում դիմակահանդեսին։
աղջիկ-24 տղա-76
7․Ձմեռ պապը 20 նվերը պատրաստում է 2 ժամում, քանի ժամում նա կպատրաստի այդպիսից 180 նվեր։9ժամ
8․ Ձմեռ պապը     շոկոլադներից և  խաղալիքներից պետք է նվերներ պատրաստի այնպես, որ բոլոր  նվերներում  լինեն հավասար քանակով  շոկոլադներ և հավասար քանակով խաղալիքներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի նվեր կարելի է պատրաստ  42 շոկոլադներից և 28  խաղալիքներից։7 նվեր

9․ Ամանորյա տոներին ընդառաջ կազմակերպված  տոնական  մրցույթին մասնակցելու համար հավաքված տղաներից և աղջիկներից  թիմեր պետք է կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակով տղաներ  և հավասար քանակով  աղջիկներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել  36 տղաներից և 24 աղջիկներից։4

 

Кот и Кит

1.О ком рассказывает сказка?

Об огромных котах и домашних китах.

2.Когда люди поняли, что в сказке нет порядка?

Когда увидели, что вместо кита в океане живёт кот.

3.В чём ошибка?

Кто-то неправильно написал названия животных.

 Опечатка –

ошибка в тексте, который напечатали (в книге или на компьютере).

Найдите синонимы. Одно слово лишнее.

охотно

зорко

Ամանորյա խաչբառ

Հորիզոնական

 

 • Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 5 թվանշանը: 500
 • Գտեք ամենափոքր զույգ երկնիշ թվի և  40-ի արտադրյալը։ 400
 • Գտեք ամենամեծ եռանիշ թվից 399-ով փոքր թիվ։ 600
 • Եթե Դավիթի մտապահած թվից հանեք 200, ստացած թիվը փոքրացնեք 2 անգամ, կստանաք 2400։ 5000
 • Գտեք 2800 և 40 թվերի քանորդը։ 70
 • Ո՞րն է ամենափոքր կենտ թիվը։ 1
 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի եռապատիկը։ 3000
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Արամը, եթե նրա մտապահած թվի և  256-ի տարբերությունը 344 է։ 600
 • Գտի՛ր այն թիվը, որը 24-ի բաժանելիս ստացվում է 208 և 8 մնացորդ։ 5000

 

Ուղղաձիգ 1․

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։1
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել  Սարգիսը, եթե        640-ի և նրա մտապահած թվի տարբերությունը 440 է։200
 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։1
 • Ն
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե  նրա  մտապահած  թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը  40 է։ 600
 • Որքանո՞վ է 235 և 65 թվերի գումարը փոքր 5300-ից։5000

 

 

Ուղղաձիգ 2․

 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան, եթե  նրա  մտապահած թվի և 1250-ի տարբերությունը 750 է։2000
 • Գտի՛ր այն թիվը, որը 7-ի բաժանելիս ստացվում է 85  և 5 մնացորդ։600
 • Գտեք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի եռապատիկի տարբերությունը։7000
 • Ր
 • Ո՞րն է ամենափոքր զույգ թիվը։2

 

 

Ուղղաձիգ  3․

 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի հնգապատիկը։50
 • Ո՞րն է 240000 և 600 թվերի քանորդը։400
 • Ո
 • Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։7000
 • Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը։400
 • Ո՞րն է 960  և 240 թվերի քանորդը։4

 

 

  Ա   Ս      
Մ   Ո   Ծ  
Ա   Ւ   Ն  
Շ Ն Ո Ր Հ Ա Վ Ո Ր
  Ո   Բ   Ւ  
  Ր       Ն  
          Դ