277,278,284/286 առաջադրանքներ

Գիշերն ուզում էի դուրս գալ՝մի քիչ մաքուր  օդ շնչելու ,բայց անձրև եկավ :
Գիշերն անձրև  է եկել,հիմա ինչպե՛ս ես դուրս  գալու առանց բաճկոնի:  Տե՛ս՝ ակնոցիս շրջանակը կոտրվել է,կարո՛ղ ես կպլցնել:
Վա՜յ,ակնոցիս շրջանակը կոտրվեց ,հիմա որտեղի՛ց գտնեմ  սրա նմանը:
Ջուրր եկել է ,հոսող ջրով լվացվի՛ր, որ անցնի գլխացավդ:
Ջուրը երևի եկավ, որ բոլոր գյուղացիները ,իրար անցած ,ջրտուքի են պատրաստվում:

Հեծանիվը հայտագործվել է երկուհազար  տարուց էլ առաջ :Ժամանակակից հեծանիվի նախատիպերն ստեղծվել են Չինաստանում և Հնդկաստանում :Ժամանակին հեծանիվը հետաքրքրել է նաև Լեոնարդո դա Վինչիին:Նա ցանկացել է  շղթայի միջոցով շարժվող անիվներով հեծանիվ ստեղծել:Բայց նրա գյուտը միայն երկու հարյուր տարի հետո է կիրառվել: Ղեկով երկանիվ հեծանիվը հայտնվել է միայն մեր դարում:

 

Կշրջես աշխարհից աշխարհ ու տուն կգաս :
Շրջի՛ր աշխարհից աշխարհ ու տո՛ւն արի:
Արծվի ճուտ ես  պահում ,որ մեծանա ,արծիվ դառնա :
Արծվի ճուտ պահի՛ր,որ մեծանա  , արծիվը դառնա :
Չես քնի ,մինչև տատը հեքիաթ չպատմի:
Մի՛ քնիր ,մինչև տատը հեքիաթ չպատմի:

Ա.Սիրել – սիրի՛ր,սիրեցե՛ք,կանչել-կանչի՛ր-կանչեցե՛ք,նկարել-նկարի՛ր,նկարեցե՛ք,լսել-լսի՛ր,լսեցե՛ք,նստել-նստի՛ր,նստեցե՛ք,կանգնել-կանգնի՛ր,կանգնեցե՛ք ,զանգել-զանգի՛ր , զանգեցե՛ք,կապել-կապի՛ր,կապեցե՛ք,փրկել-փրկի՛ր,փրկեցե՛ք,կապկպել-կապկպի՛ր,կապկպեցե՛ք,կոտրատել-կոտրատի՛ր,կոտրատեցե՛ք,կապոտել-կապոտի՛ր,կապոտեցե՛ք,
Բ.Խաղալ-խաղա՛,խաղացե՛ք,սողալ-սողա՛,սողացե՛ք,կարդալ-կարդա՛,կարդացե՛ք,գնալ-գնա՛,գնացե՛ք,մնալ-մնա՛,մնացե՛ք,գոռալ-գոռա՛,գոռացե՛ք:

Ա.Հեռանալ-հեռացի՛ր,հեռացե՛ք,գոհանալ-գոհացի՛ր,գոհացե՛ք,վախենալ-վախեցի՛ր,վախեցե՛ք,կամենալ-կամեցի՛ր,կամեցե՛ք,հասնել-հասի՛ր,հասեցե՛ք,թռչել-թռի՛ր,թռե՛ք,մեռնել-մեռի՛ր,մեռե՛ք,կորչել-կորի՛ր,կորե՛ք,փախչել-փախի՛ր,փախե՛ք:
Բ.ՈՒտել-կեր,կերեք,գալ-արի՛,եկե՛ք,տալ-տու՛ր,տվե՛ք,լինել-եղի՛ր,եղե՛ք,տեսնել-տե՛ս,տեսե՛ք,ելնել-ե՛լ  /վեր կա՛ց/,ելե՛ք:

Աստղիկ կե՛ր նախաճաշը:Եկե՛ք մեր տուն :Տու՛ր ինձ իմ գիրքը:Եղի՛ր ժամը 8:00-ին հրապարակում:Տեսե՛ք ի՞նչ գեղեցիկ է:Ե՛լ, ամառ է:

 

Կոտորակների  կրճատում

Կոտորակների  կրճատումը

Կոտորակը կրճատելու համար անհրաժեշտ է կոտորակի համարիչն և հայտարաը բաժանել, նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի վրա։

Օրինակ1՝

Կրճատենք   կոտորակը

(21,14)=7

21:7=3

14:7=2

 

Կոտորակների  հավասարության  պայմանը

Երկու սովորական կոտորակներ իրար հավասար են, եթե առաջին կոտորակի համարիչի և երկրորդ կոտորակի հայտարարի արտադրյալը հավասար է առաջին կոտորակի հայտարարի և երկրորդ կոտորակի համարիչի արտադրյալին։

 

Օրինակ՝  =

 

6 ‧ 34=17‧ 12

204=204

 

Առաջադրանքներ

  • Կրճատեք կոտորակները

=3/8

=6/7

=5/6

2/3

=4/10

=2/3

=2/4

=3/25

=5/20

2/12

=13/7

=9/3

=21/27

 

  • Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.

>

=

=

<

>

<

=

 

 

  • Աստղանիշը փոխարինե՛ք  այնպիսի թվանշանով,  որ  ստանաք

կանոնավոր կոտորակ

 

անկանոն  կոտորակ