Շիրակի մարզ

Վարչական կենտրոնը Գյումրի քաղաքն է։ Պետական սահմանով արևմուտքից սահմանակից է Թուրքիային, հյուսիսից՝ Վրաստանին, արևելքից սահմանակից է՝ Հայաստանի Լոռու մարզին և հարավից՝ Հայաստանի Արագածոտնի մարզին։

Մարզի տարածքում են գտնվում Արփի լիճ-ջրամբարը, Ախուրյանի ջրամբարի հայկական հատվածը և Մանթաշի ջրամբարը։ Շիրակի մարզի կենտրոնական և հարավային հատվածում տարածվում է Շիրակի դաշտը, իսկ հյուսիսային շրջանում՝ Աշոցքի սարահարթը, միաժամանակ Շիրակի մարզում են տարածվում Փամբակի, Բազումի լեռնաշղթաների, Եղնախաղի, Ջավախքի, Արագածի լեռնազանգվածների մի մասը։

Շիրակի մարզի հյուսիսը մտնում է 8-9, իսկ կենտրոնն ու հարավը` 9 բալ և ավելի ուժգնություն ունեցող սեյսմիկ գոտիներում: Նրա տարածքում և շրջակայքում երկրաշարժային հայտնի էպիկենտրոններ են հանդիսանում Գյումրին, Սպիտակը, Անին, Կարսը, Ախալքալաքը:

Մարզում լայն տարածում ունեն տուֆը, պեմզան, բազալտը, անդեզիտը, կրաքարը, պեռլիտը, հրաբխային խարամն ու մոխիրը, զանազան կավերը և շատ ուրիշ շինանյութեր:

Կլիման ցուրտ լեռնային է: Մարզի գետային ցանցը գրեթե ամբողջությամբ պատկանում է Արաքս գետի ավազանին:Ախուրյան գետը համարվում է Շիրակի մարզի ջրային հիմնական զարկերակը: Գետի ընդհանուր երկարությունը 186 կմ է, որից Շիրակի մարզում` մոտ 105 կմ։ Ախուրյան գետը համարվում է Արաքսի ձախակողմյան վտակը, այն սկիզբ է առնում Արփի լճից, մոտ 70 կմ երկարությամբ, գետն ամբողջովին հոսում է մարզի տարածքով, որից հետո միջին և ստորին հոսանքներում սահմանային գետ է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև։ Մարմարաշեն գյուղի մոտ ընդունում է Կարս գետը։ Այն ունի 139 կմ երկարություն։ Ախուրյանի համակարգը կազմված է 227 գետակներից[6]։ Ախուրյանն ունի խառը սնուցում։ Սկիզբ առնելով Արփի լճի ջրամբարից` գետն իր հոսանքի ճանապարհին սնվում է նաև ձնհալքի, անձրևների և ստորերկրյա ջրերով։ Գետի ձախակողմյան վտակներից է համարվում Կարկաչունը։

 

18.02.2020

  1. Греческая мифология, что мы о ней занем?

Бабочки — одни из самых красивых живых существ на Земле. Они похожи на ожившие цветы. Причудливость и яркость окраски их крыльев поистине сказочная. А какие они разные! Не случайно кроме общего названия есть у бабочек и свои имена. Одних бабочек назвали в честь греческих богов и героев. Вот, например, бабочка по имени пси­хея. Психея была царской дочерью и славилась необыкновенной красо­той. Бабочка, которую назвали психеей, тоже необыкновенно красива. А Цирцеей, есть и такая бабочка, в греческой мифологии звали пре­красную, но коварную волшебницу. Она обратила в свиней спутников Одиссея, а его самого целый год удерживала на острове. Крупную дневную бабочку назвали аполлоном в честь бога солнца Аполлона.

2. Напишите, как вы понимете смысл слова причудливость.   волшебный

3. Выпишите имена существительные, с помощью которых на­зываются бабочки и античные герои. Почему в одних случаях эти слова пишутся с маленькой, а в других с большой буквы?Потому что в одних случаях там имя бабочки ,а другом имя бога: Пси­хея,Цирцеей,Аполлон,

4.  Определите склонение и род, выделенных синим цветом, существительных.

********Напоминаю что род и склонение можно определить только в единственном числе в именительном падеже. Поэтому для выполнения задания, сначала напиши слово в именительном падеже, в единственном числе и только потом начинай определяь род и склонение.

Бабочки-1 скланения ж. род

цветы-1 скланения м. род

крыльев -ср. род

 

2 встреча

Работа в рабочих книгах.

Упр. 105 стр. 51

Упр. 106, 107  стр. 52

Упр. 109 стр. 53