Տեղադրման եղանակը

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

3) Տեղադրման եղանակով լուծեք հավասարումների համակարգը.

x=y+1 b)x=y+2
y+1+y-5=0 y+2+y-6=0
y=2 y=2
x=3 x=4
g) d)x=2y+3
x=y+2 5(2y+3)+y-4
3(y+2)-2y-9=0 y=-1
y=3 x=1
x=5 z)x=-4y+2
E)x=-2y+11 3(-4y+2)+8y-2=0
4(-2y+11)-5y+8=0 y=1
y=4 x=-2
x=3

4) Լուծեք հավասարումների համակարգը.

A)2x=3y-7

Հավելյալ խնդիրներ

5) Կենդանու գլուխը կշռում է այնքան ինչքան վերջույթներն ու մարմնի կեսը, իսկ մարմինը՝ այնքան, որքան վերջույթներն ու գլուխը միասին։ Պարզվում է , որ վերջույթները կշռում են 1կգ, որքան է կենդանու ընդհանուր քաշը։

6) Գտեք օրինաչափությունը և հաջորդ թիվը լրացրեք.
1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, …

7) 4000538 թվից հինգ թվանշան այնպես ջնջեք, որ մնացած թիվը լինի հնարավոր
ամենամեծը:

8) Մաթեմատիկական մրցույթի ժամանակ 20 հարց էր տրված: Յուրաքանչյուր ճիշտ
պատասխանի դեպքում թիմը 12 միավոր էր ստանում, իսկ սխալ պատասխանի
դեպքում հանում էին 10 միավոր:Քանի՞ ճիշտ պատասխան էր տվել թիմը, եթե
պատասխանել էր բոլոր հարցերին և հավաքել էր 86 միավոր:

9) Երկու թվերի գումարը 715 է: Թվերից մեկը 0-ով է վերջանում: Եթե այդ 0-ն ջնջենք, մյուս թիվը կստացվի: Գտեք այդ թվերը:

10) Արկղում 30 գնդիկ կա՝ սև և սպիտակ: Հայտնի է, որ ցանկացած 12 գնդիկից գոնե մեկը սպիտակ է, և ցանկացած քսանից գոնե մեկը՝ սև: Քանի՞ սև գնդիկ կա:

Գործնական աշխատանք


1.Նշիր այն բառը, որն հոմանիշ է փակագծերում տրված դարձվածքին
ա. մարզվել, զինվել, սպառնալ, տրորել (սուր ճոճել)

բ. սսկվել, հագենալ, բավարավել, չարախոսել (բերանը ջուր առնել)

գ. խրատել, մտապահել, նշանել, ականջին օղ դնել, (ականջին օղ անել)

դ. վերացնել, սիրաշահել, վրդովվել, հագենալ, (սիրտը առնել)
ե. եռանդագին, մոլեգնած, մարած, շիկացած, (կրակ կտրած)
զ. անտեսել, պաշարել, կուտակել, հանգցնել, (ականջի ետևը գցել)
2.Բառաշարքում ընդգծիր պարզ բառերը:
Կարգ, կատակ, անտեր, կապիկ, վազք, գարուն, տկար, կարիճ, քերիչ, գերան, բարձ, շարան, դիրք, պատճառ, արդուկ, շահույթ, հրաման, հատիկ, հյութ, հնչյուն,  կաղնուտ, ականջ, օրորոց, մրջյուն:
3. Բառաշարքում ընդգծիր անհոդակապ բառերը, ինքդ լրացրու շարքը ևս 5 բառով:
Ծանրակշիռ, բազմերանգ, կեսբերան, խաղակես, մարգարտաշար, նախօրոք, սեպագիր,  ընդառաջ, ջրամբար, նկարագիր, աներորդի, մարդամոտ, մայրցամաք, ոսպապուր;
ավտոմեքենա,բանբեր,բարետես,նախերգանք
4.Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բայերի 6 զույգ: 
Սփրթնել-գունատվել, ծաղրել-հեգնել, սարսափել-ահաբեկվել, աղաչել-աղերսել, , սաստկանալ-ուժեղանալ,իշխել-տիրել,
5.Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ ածականների 6 զույգ:
Լուռումունջ-լռելյայն, ազնիվ-անկեղծ, մեծամիտ-գոռոզ, չնաշխարհիկ-չքնաղ, , քաջ-խիզախ, սրտացավ-գթասիրտ:
6.Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ գոյականների 6 զույգ:
Վախ-երկյուղ, դրացի-հարևան,  մրրիկ-փոթորիկ, , երանգ-գույն, տրտմություն-թախիծ, , կասկածանք-տարակուսանք :