Գերմանիա

 1. Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
  Գերմանիայի գլխավոր առանձնահատկությունը այն է,որ նա գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնում, բոլոր ցամաքային,օդային, ջրային և խողովակաշարային ուղիները հատվում են այստեղ : Շատ կարևոր դեր են կատարում նաև հյուսիսում գտնվող Հյուսիսային և Բալթիկ ծովերը:
 2. Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:
  Գերմանիան շատ չունի բնական ռեսուրսներ, բայց քարածուխի պաշարները շատ են: Հյուսիսային շրջանները հարուստ են բերրի հողերով , որոնք շատ հարմար են անասնապահությամբ և բուսաբուծության զարգացման համար :Գետերը շատ են և ջրառատ, խոշոր գետերում նավարկում են նավերը:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:
 4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Գործնական աշխատանք

 1. Կետերի փոխարեն գրիր համապատասխան տառը:
  Կատաղի թշնամու հանկարծակի հարձ ակումներից զգուշանալու համար ժողովուրդ ը լեռան բարձ ունքին՝ հինավուրձ վանքում, կախում է մի հսկա զանգ: Այն իր ղողանջը տարածում էր հեռու — հեռու, և անդնդախոր կիրճերն ու երկնամուխ լեռ ները, նրա ղողանջյունը արձագանքելով, մարդկանց վաղօ րոք տեղեկացնում էին մոտալուտ վտանգի մասին ու ո տքի հանում: Արյունռուշտ Լենկթեմուրը, մահ ու սարսափ սա ռելով, հափ շտակելով ու գերեվարելով գալիս հասնում է Արաքսի եր. նավառ բուսականությամբ հարուստ կանաչազարդ ափը և հարդ դաշտավայրում բանակ զարկում: Հաջորդ օրը արնածարավ բռնակալի զորք ը պիտի անցներ փրփո առատ գետն ու արշավեր շեն ու հարուստ գյուղերի վրա: Նույն օրը աշխարհավեր բա նակալի վրանն է մտնում մի հայ դավաճան` նրան ծառայելու պատրաստակամությամբ: Երբ անարգ դավաճանը հայտնում է ժողովրդ ին միավորող փրկարար զանգի գաղտնիքը, Լենկթեմուրը նայում է մատնիչին, ապա ա. բարտավան կեցվածքով բարբառում.
  — Գնա՛, այրի՛ր զանգը, այնպես արա՝ այլ. ս եր. եք չլսվի նրա ղողանջը: Շատ ոսկի ու արծաթ կստանաս:
 2.  Ա խմբում եղած դարձվածքների բացատրությունները գտիր  Բ խմբից:
 3. Ա․Երկինք բարձրացնել-Հուսադրել, սիրտը փափկել-մեղմանալ, դատաստան տեսնել-պատժել, արյունը գլխին խփել-բորբոքվել, հալից ընկնել-ուժաթափվել, ձեռքը պակաս-աղքատ, սիրտը թունդ լինել-հուզվել,  սիրտ տալ-երկրապագել, աչքի սուրմա թռցնող-գող, գիրկը դառնալ-վերադառնալ։ 
 4. Բ․ Հուզվել, պատժել, երկրպագել, աղքատ, հուսադրել, գող, վերադառնալ, բորբոքվել, ուժասպառվել, մեղմանալ։