03.10.22-07.10.22

Классная работа

Выполнение упражнений в блогах

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.

№ 1

Вставьте пропущенные буквы и составьте с данными словами словосочетания

 1. Длинный нос
 2. государственный экзамен
 3. песчаный замок
 4. оловянный солдат
 5. ястребиный орел
 6. картинный зал
 7. торжественный марш
 8. овсяное молоко
 9. авиационный рейс
 10. ценный груз
 11. деревянный дом
 12. глиняный горшок
 13. мужественный поступок
 14. старинный рецепт
 15. туманный вечер

№2 Вставьте пропущенные буквы.

 1. Ветреный
 2. пчелиный
 3. барабанный
 4. башенный
 5. земляной
 6. стеклянный
 7. кожаный
 8. лунный
 9. серебряный
 10. ледяной
 11. племенной
 12. оборонный
 13. чугунный
 14. весенний
 15. соломенный

3. Вставьте пропущенные буквы, составьте с данными словами предложения

 1. Нитя…ой
 2. исти…ый
 3. гор…ый
 4. маши…ый
 5. производстве…ый
 6. кирпич…ый
 7. стекля…ый
 8. безветре…ый
 9. пусты…ый
 10. станцио…ый
 11. власт…ный
 12. лу…ый
 13. реч…ой
 14. бараба…ый
 15. ненавист…ый

№5 Найдите ошибку в словах, выделите ее, напишите рядом правильный ответ

 1. Организационный
 2. длиный -длинный
 3. ветренный-
 4. песчаный
 5. глиняный
 6. оловянный
 7. старинный
 8. комиссионый- комисионный
 9. осенний
 10. сезоный – сезонный
 11. землянной-земляной
 12. оборонный
 13. чугунный
 14. пшенная
 15. мужественый – мужественный

Вставьте пропущенные буквы.

 1. Жестяной
 2. мышиный
 3. ржаной
 4. конный
 5. старинный
 6. драгоценный
 7. лимонный
 8. шерстяной
 9. стеклянный
 10. безветренный
 11. картинная
 12. длинный
 13. румяный
 14. лебединый
 15. ослиное

Fox and The Goat

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best to come out but all in vain. So, he had no other alternative but to remain there until the next morning. The next day, a goat came that way. She peeped into the well and saw the fox there. The goat asked, “what are you doing there, Mr. Fox?”

The sly fox replied, “I came here to drink water. It is the best I have ever tasted. Come and see for yourself.” Without thinking even for a while, the goat jumped into the well, quenched her thirst and looked for a way to get out. But just like the fox, she also found herself helpless to come out.

Then the fox said, “I have an idea. You stand on your hind legs. I’ll climb on your head and get out. Then I shall help you come out too.” The goat was innocent enough to understand the shrewdness of the fox and did as the fox said and helped him get out of the well.

While walking away, the fox said, “Had you been intelligent enough, you would never have got in without seeing how to get out.”

Moral: Look before you leap.  Do not just blindly walk in to anything without thinking.

Մի անգամ մի աղվես շրջում էր մթության մեջ։ Ցավոք, նա ընկավ ջրհորը։ Նա ամեն կերպ փորձեց դուրս գալ, բայց ապարդյուն: Այսպիսով, նա այլընտրանք չուներ, քան մնալ այնտեղ մինչև հաջորդ առավոտ։ Հաջորդ օրը մի այծ եկավ այդ ճանապարհով։ Նա նայեց ջրհորի մեջ և այնտեղ տեսավ աղվեսին: Այծը հարցրեց. «Ի՞նչ ես անում այնտեղ, միստր Ֆոքս»:
Խորամանկ աղվեսը պատասխանեց. «Ես եկել եմ այստեղ ջուր խմելու: Դա լավագույնն է, որը ես երբևէ ճաշակել եմ: Եկեք և ինքներդ համոզվեք»: Առանց մտածելու այծը ցատկեց ջրհորը, հագեցրեց ծարավը և ելք փնտրեց դուրս գալու։ Բայց ինչպես աղվեսը, նա ևս անօգնական հայտնվեց դուրս գալու համար:
Հետո աղվեսն ասաց. «Ես մի գաղափար ունեմ: Դուք կանգնեք ձեր հետևի ոտքերի վրա: Ես կբարձրանամ ձեր գլխին և դուրս կգամ: Հետո ես կօգնեմ քեզ նույնպես դուրս գալ»: Այծը այնքան պարզամիտ էր ՝հասկանալու համար աղվեսի խորամանկությունը և արեց այնպես, ինչպես ասաց աղվեսը , օգնեց նրան դուրս գալ ջրհորից:
Հեռանալիս աղվեսն ասաց. «Եթե բավականաչափ խելացի լինեիր, երբեք ներս չէիր մտնի առանց տեսնելու, թե ինչպես դուրս գաս»:
Բարոյականություն. Նայեք նախքան ցատկելը: Կուրորեն մի քայլեք ինչ-որ բանի մեջ, առանց մտածելու:

04.10.22

2.Գործնական աշխատանք.11-13-րդ առաջադրանքներ։

11.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ , լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-ցրված, բարեկամ-թշնամի,  աղքատ-ունևոր, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-պատահական, հիշել-մոռանալ, վառել-մարել,  դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-ողջունել, հյուսել-քանդել, թույլատրել-արգելել,  ընկնել-կանգնել, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-շատախոսել,  գիշեր-ցերեկ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-վնասել, արագացնել-դանդաղեցնել: 

12.Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում. Անշարժ կենդանին անհետանում է նրանց աչքից: 

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լիքն է  միջատներով: 

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լուռ, այլ աղմուկիաշխարհ է: 

13.Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն: 

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր: 

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտը ճանապարհը չի իմանա: 

Թացն էլ չորի հետ վառվում է: 

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս է գալիս: 

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը: 

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը: