§ 11. Մարմնի իմպուլս:

Լուծել հետևյալ խնդիրները.

1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված:

2. 9գ զանգվածով և 500մ/վ արագությամբ թռչող գնդակը հարվածում է հարթ սեղանին դրված 600 գ զանգվածով չորսուին և խրվում-մնում նրա մեջ: Ինչ արագություն ձեռք կբերի չորսուն: Շփումը սեղանի և չորսուի միջև անտեսել:

3. Կրակելիս 3,4 գ զանգվածով գնդակն  ինքնաձիգի փողից դ վց բվ ուրս է թռչում 900մ/վ արագությամբ: Կրակոցից անմիջապես հետո ինչ արագություն ձեռք կբերի ինքնաձիգը, եթե զինվորը նրա խզակոթն ամուր չսեղմի ուսին: Ինքնաձիգի զանգվածը 3,6 կգ է:

.

1.Որ մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս:այն ֆիզիկական մեծությունը որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին, կոչվում է մարմնի շարժման քանակ կամ իմպուլս:

2. Ինչ բանաձևով է որոշվում մարնի իմպուլսը:
p=mu

3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը ՄՀ-ում:

4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, թե սկալյար:
վեկտորական

5.Ինչն են համարում համակարգի իմպուլս:

6.Որքան է նույն զանգվածով 2 գնդերի համակարգի իմպուլսը, եթե դրանք

 շարժվում են իրար ընդառաջ՝ մոդուլով հավասար արագություններով:

7.Մարմինների որ համակարգն է կոչվում փակ:

8. Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը:
Փակ համակարգի մարմինների իմպուլսների գումարը մնում է անփոփոխ:

9. Նկարագրել իմպուլսի պահպանման օրենքն հաստատող փորձ:

10. Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ;                              

11.Բերել ռեակտիվ շարժման օրինակներ:

12. Ինչ կառուցվածք ունի հրթիռը:

13. Կարող է արդյոք հրթիռն արգելակել  տիեզերքում (անօդ տարաությունում): Ինչպես:
Ոչ ,բայց եթե հանդիպի ինչ որ առարկայի ապա այո:

14. Կարող է արդյոք իդեալական հարթ հորիզոնական սառույցի վրա կանգնած մարդը տեղիcց շարժվել՝ որևէ ձևով չհրվելով սառույցից:   Այո օրինակ ինչվոր իր գցելուց   ,իրը գցելու մեզ կբռթի հետ :     

Սեբաստացու օրեր: Ուսումնական աշուն և հոկտեմբերյան ամփոփում

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տնային)

 • Խնդիրները լուծի՛ր՝ անպայման համակարգ կազմելով.
 1. Երկու թվերի գումարը 428 է: Եթե գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 4 անգամ, ապա գումարը կդառնա 218: Գտի՛ր այդ թվերը:
 2. Երկու թվերի գումարը 46 է, իսկ տարբերությունը՝ 12: Գտի՛ր այթ թվերը:
  x+y=46
  x-y=12
  y=12+y
  12+y+y=46
  y=17
  x=29
 3. Երկու թվերի գումարը 84 է: Գտի՛ր այդ թվերը, եթե նրանք հարաբերում են ինչպես 3:4:
  x+y=84
  x/y=3/4
  y=84-x
  x/84-x=3/4
  4x=252-3x
  x=36
  y=48
 4. Երկու թվերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից: Գտի՛ր այդ թվերը, եթե նրանց տարբերությունը հավասար է 38:
  3x-x=38
  x=19
  3*19=57
 5. Երկու թվերից մեկը 4 անգամ փոքր է մյուսից: Գտի՛ր այդ թվերը, եթե նրանց գումարը 115 է:
  4x+x=115
  x=23
  23*4=92
 6. Երկու թվերի տարբերությունը հավասար է 27: Գտի՛ր այդ թվերը, եթե նրանք հարաբերում են ինչպես 4:7:
  x-y=27 x=27+y 4y=189+7y y= -63
  x/y=4/7 27+y/y=4/7 -3y=189 x= -36
 7. Երկու թվերի գումարը 35 է, իսկ առաջին թվի կրկնապատիկի և երկրորդ թվի եռապատիկի գումարը՝ 92: Գտի՛ր այդ թվերը:
  x+y=35 x=35-y 70-2y+3y=92 x=13
  2x+3y=92 2(35-y)+3y=92 y=22

  Հավելյալ առաջադրանքներ
  Խնդիրները լուծի՛ր կազմելով համեմատություն.
  8. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ կստացվի 300 կգ հանքաքարից։
  500-77
  300-x
  300*77/500=46.2
  9. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։
  160-8
  x-56
  160*56/8=1120
  10. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։
  8-2500
  12-x
  2500*12/8=3750
  11. 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:
  15-24
  18-x
  15*24=18*x
  360=18x
  x=20
  12. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։
  500*10:100=50
  500+50=550

  13. Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  900*15:100=135
  800*20:100=160

31.10.22

Վարժություններ

Վարժություն 1։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ մակբայը։

 1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
 2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
 3. եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ
 4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
 5. ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես
 6. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
 7. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
 8. ինչ-ինչ, փոքրինչ, ինչ, որտեղ
 9. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր
 10. ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի

Վարժություն 2։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։
Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։
Տղաները հերոսաբար մարտնչեցին թշնամու դեմ:
Այսօր ես մասամբ վերջացրեցի աշխատանքս:
Երեկոյան փոքր-ինչ ցրտեց:
Ամենուրեք տոնական տրամադրություն էր տիրում:
Մեր գումարը լիովին բավականացրեց ճանփորդության ընթացքում :