Сочинение на тему ,, Чтобы достичь чего-либо, нужно проделать путь…»

Сочинение на тему ,, Чтобы достичь чего-либо, нужно проделать путь…»
У кондова человека есть своя мечта .Например так человек понял что это его мечта всей жизни и он идёт по этим усложнением и я вам скажу жизнь без усложнений не интересная. Мы проходим так сказать левелы и поверти что очень мало человек достигают своих целей.

Ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս

Վարժություն 1։ Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր
լինի կազմել այլ խոսքի մասեր։

Վարժություն 2։ Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները
դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Վայ-զգացողական, խշշալ, ձայն տալ-կոչական, ծուղրուղու-բնաձայնական, հեյ-կոչական, հարայ կանչել-կոչական, ճռռոց, օֆ-զգացողական, քչքչոց-նաձայնական,
ծիվ-ծիվ-բնաձայնական, բզզոց-բնաձայնական,, ախ-զգացողական, վաշ-վիշ, ճռվողյուն-բնաձայնական, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։

3.Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծիր երեք ձայնարկություն, որոշի’ր տեսակը:

Մի՞թե, օխա՜յ, հա՜յ, ե՞րբ, տը՜զզ, չէ՛

է՛հ, որքա՜ն, ծո՛, ո՛չ, խը՜շշ, չէ՞ որ

այնպե՜ս, պահո՜, այո, չու՛, չլինի՞ թե, բը՜ռռ:

4.Գրիր այն ձայնարկությունները, որոնցից կազմվել են հետևյալ բառերը:

Չրխկալ-չրխկ

ծվծվալ-ծիվծիվ

կռկռոց-կըռ-կըռ

վայել-վայ

թշթշոց-թշ-թշ

ծլնգոց-ծլընգ

թրխկոց-թրխկ

տզզոց-տզզ

թխկոց-թխկ

բզզալ-բզոց

շրխկան-շըռխկ

5. Բառաշարքում առանձնացրո’ւ զգացական, կոչական և նմանաձայնական ձայնարկությունները:

Ա. ուհ, օհ, վույ, ուֆ, ախ, ուռա, օյ, հայ, յա

զգացական

Բ.հեյ, հարայ, ըհը, հոպ, տո, այ
կոչական

Գ.ղա-ղա, կըռ, փըրխկ, ջու-ջու, բըզզ, խըշշ, տըզզ,
նմանաձայնական

6. Դարձվածաբանական բառարանից վայ, ախ, հարայ ձայնարկություններով դուրս գրի’ր դարձվածքներ և նշի’ր նրանց արտահայտած նշանակությունները:

Դաս 10.   (14.11-18.11)

1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում էներգիա:
Էներգիան ֆիզիկական մեծություն է, որը բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը։ Ֆիզիկայում էներգիան սկալյար ֆիզիկական մեծություն է։

2.Բերել օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս էներգիայի և աշխատանքի կապը:

3.Ի՞նչ միավորով է չափվում էներգիան ՄՀ-ում:Ջոուլ

4.Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք:Կենետիկ,պոտեցիալ

5.Ո՞ր էներգիան են անվանում կինետիկ:
Նյութական կետերի համակարգի կինետիկ էներգիան հավասար է բոլոր կետերի կինետիկ էներգիաների թվաբանական գումարին։ 

6.Ի՞նչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան:

7. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կինետիկ էներգիան:
E_\text{k} =\tfrac{1}{2} mv^2

8. Ե՞րբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրո:

9. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան ՝

   ա. հավասարաչափ շարժման դեպքում,

   բ.  հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում,

   գ.  հավասարաչափ դանդաղող շարժման դեպքում:

10.Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ:Պոտենցիալ էներգիա ,սկալյար ֆիզիկական մեծություն, կոնսերվատիվ ուժերի դաշտում գտնվող համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիայի մի մասը։

11.Բերեք պոտենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ:Պռուժինա

12.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

13.Փոխվում է արդյոք Երկրի մակերևույթին զուգահեռ թռչող մարմնի պոտենցիալ էներգիան:ոչ

14.Մարմինն ընկնում է որոշակի բարձրությունից: Ինչպես է փոխվում նրա պոտենցիալ էներգիան անկման ընթացքում:

15.Ինչպես կարելի է համոզվել, որ սեղմված զսպանակն օժտված է պոտենցիալ էներգիայով:

16.Կատարելով անհրաժեշտ չափումներ՝ հաշվեք սեղանին դրված որևէ առարկայի պոտենցիալ էներգիան հատակի նկատմամբ:

Ազատագրական շարժումներ

 1. Նադիրը պարսիկ զորահրամանատար էր , որը պայքար էր մղում թուրքերի և աղվանների դեմ Հայաստանում : Նա ազատեց հարկերից Էջմիածնի կաթողիկոսությանը և սկսեց լավ նայել նրանց ու հայ իշխանավորներին : Նա իր շուրջ համախմբեց մելիքներին և պայքարեց թուրքերի դեմ : Հետո իր իշխանության տակ անցավ Արևմտյան Հայաստանն ու Վրաստանը :
 2. Արցախի մելիքություններն էին ՝ Ջրաբերդ,Գյուլիստան , Խաչեն,Դիզակ ու Վարանդա :Այս բոլոր Մելիքությունները ունեին զինուժ ՝ 1000-1500 զինվոր, իրենք ներքին կառավարման հարցերում ինքնուրույն էին գործում :
 3. Նադիրի մահից հետո հայկական իշխանությունները չէին կարողանում դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին, նրանք աստիճանաբար կորցնում էին համախմբվածությունը :
 4. Հովսեփ Էմինը ծնվել էր Պարսկաստանում ,ընտանիքով տեղափոխվել է Հնդկաստան : Նրա հայրը զբաղվում էր վաճառականությամբ և նույն էլ ցանկանում էր ,որ տղան աներ : Սակայն տղան ուրիշ մտքեր ուներ : Նա ցանկանում էր օգնել Հայաստանին՝ ազատագրման պայքարում : Դրա համար մեկնում է Անգլիա զինվորական ակադեմիայում սովորելու համար :
 5. Անգլիայում սովորելու տարիներին շփվում է անգլիական գործիչների հետ և նույնիսկ հանդիպում Անգլիայի վարչապետի հետ : Սակայն հասկանում է ,որ իր ազատագրական մտահաղացումները չեն համապատասխանում Անգլիայի շահերի հետ : Նա գնում է Հայաստան և տողում ծանոթանում իրավիճակի հետ : Ապա հանդիպում է Անգլիայում ռուս դեսպանին և իրար հետ որոշում են դիմել վրաց թագավորին :Հերակլ 2-ը համաձայնում է օժանդակել հայերին, բայց նրանց նամակը , որը ուղղված էր վանահայր Հովնանին ընկնում է պարսիկ զինվորների ձեռքը : Սրա մասին իմանում է կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին և պահանջում է Էմինից հեռանալ Վրաստանից : Դրանից հետո Էմինը չի կարողանում հանդիպել կաթողիկոսին : Իմանալով ,որ իրեն կարող են տրամադրել զորք ,նա գնում է Խոյ,սակայն չունենալով պահանջվող գումարը, վերադառնում է Հնդկաստան:
 6. 18 դարի կեսերին Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում մի քանի հայրենասերներ ստեղծում են խմբակ՝ Շահամիր Շահամիրյանի գլխավորությամբ : Նույն քաղաքում հիմնում են հայկական տպարան : Այստեղ թողարկում են 1772 թ. Մովսես Բաղրամյանի ՙՙՆոր տետրակ , որ կոչի յորդորակ ՚՚ հրապարակախոսության գիրքը , 1773 թ . ՙՙՈրոգայթ Փառաց ՚՚ գիրքը , որը ապագա Հայաստանի համար գրված օրենքների ժողովածու էր:
 7. Հովսեփ Արղությանինը 18 հոդվածից բաղկացած նախագիծ էր ՙՙՀյուսիսային ծրագիր ՚՚ անունով , ըստ որի Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրված Հայաստանը կունենար ռուս կայսեր կողմից ընտրված թագավոր :
  Շահամիր Շահամիրյանինը 20 հոդվածից բաղկացած նախագիծ էր ՙՙՀարավային ծրագիր՚՚ անունով , ըստ այդ ծրագրի ազատագրված Հայաստանը Ռուսաստանի օգնությամբ պիտի հռչակվեր հանրապետություն ՝ խորհրդարանական կառուցվածքով :

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե

A)47
B)57
G)46
D)78
E)315
Z)613
E)116
Y)916

2) Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով.

A) (a5)2
B) (a10)2
G) (a25)2

3) Ներկայացրեք a2 հիմքով աստիճանի տեսքով՝

A)a10
B)a12
G.a42

Լրացուցիչ առաջադրանքներ(տանը)

4) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե


A) (10/12)2
B) (4/52)3
G) (25/72)4
D) (m/a)12
E) (m/a)8
Z) (n/a)12

5) Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի.

A) 33
B) 42
G) 2-2
D) (53)2
E) (43)5
Z)23*33
E)43
Y)?
T) (2*3)5

6) a50-ը ներկայացրեք տվյալ հիմքով աստիճանի տեսքով

A) (a-5)5
B) (a-1)5
G) (a-1)2
D) (a5)2
E) (a-5)2

7) Համեմատեք՝

A)>
B)>
G)>
D)>
E)>

Հարավային Եվրոպա

 1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:Հարավային Եվրոպայի մեջ մտնում են Սերբիան, Հորվաթիան, Սլովենիան,
  Սակեդոնիան, Բոսնիան, Հերցեգովինան, Սոնտենեգրոն
 2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
 3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները:

 Թարգմանություն

«Порой нам кажется, что не осталось на земле ни одного дракона. Ни одного храброго рыцаря, ни единой принцессы, пробирающейся тайными лесными тропами, очаровывая своей улыбкой бабочек и оленей.
Нам кажется, что наш век отделяет от тех сказочных времен какая-то граница, и в нем нет места приключениям. Судьба,.. эта дорога, простирающаяся за горизонт… призраки пронеслись по ней в далеком прошлом и скрылись из виду…
Как замечательно, что это не так! Принцессы, рыцари, драконы, очарованность, тайны и приключения… они не просто рядом с нами, здесь и сейчас, — ничего другого и не было никогда на земле!»

Ричард Бах — «Мост через вечность»


«Երբեմն մեզ թվում է, թե երկրի վրա ոչ մի վիշապ չի մնացել։ Ոչ մի խիզախ ասպետ, ոչ մի արքայադուստր իր ժպիտով ճանապարհ չի անցնում անտառի գաղտնի ճանապարհներով, հմայիչ թիթեռներով և եղնիկներով: Մեզ թվում է, թե մեր դարն այդ առասպելական ժամանակներից բաժանված է ինչ-որ սահմանով, և այնտեղ արկածների տեղ չկա։ Ճակատագիր… հորիզոնից այն կողմ ձգվող այս ճանապարհը… հեռավոր անցյալում ուրվականներ սավառնում էին նրա երկայնքով ու անհետանում տեսադաշտից… Ի՜նչ հրաշալի է, որ այդպես չէ։ Արքայադուստրեր, ասպետներ, վիշապներ, կախարդանք, գաղտնիքներ և արկածներ… նրանք միայն մեր կողքին չեն, այստեղ և հիմա. երբեք այլ բան չի եղել երկրի վրա»: Ռիչարդ Բախ – «Կամուրջ հավերժության վրա»

Fulfilling a Promise

Ever since the beginning The girl’s family member disagree her relationship with the boy. Saying that because of family background, if she insist of being together with the boy, she’ll suffer for her whole lifetime.

Because of the pressure applied by family members, she frequently quarrel with him. The girl does love the boy, she used to ask him, “How much do you love me?” Because the boy is not good with words, he used to make her angry. With additional comment from her parents, her mood get even worse. The boy, has become her “anger releasing target”. And the boy, just silently allowed her to continuously release her anger on him.

Later, the boy graduated from University. He plan to further study overseas but before he left. He proposed to the girl… ” I, don’t know how to say nice words but I do know that, I love you. If you agree, I am willing to take care of you, the whole life. About your family members, I will work hard to convince them and agree on us.”

“Marry me, will you?”, the girl agreed.

And her parents, looking at the effort shown by the boy, agreed with them. Finally, before the boy go oversea, they are engaged. The girl stay back in the hometown, step into the working society where as the boy continuing his study oversea. They maintained their relationship through telephone and letters. Although time is difficult to get through with, but both of them never give up.

One day, the girl left home for work as usual on her way to the bus stop, a car lose control and knock her down. As she awake from unconsciousness, she saw her parents and realize how seriously she got hurt and how fortunate of her, not to get killed.

Looking at her parents, with their faced got all wet by their tears, she tried to comfort them. But then, she found out that She can’t even spell out a word, she tried her best to make some voice but all she managed, was to breath without any voice. She’s mute. According to the doctor, the injury affected her brain, and that cause her to be mute for the rest of her life. Listening to her parents persuade, but can’t even reply with a single word, the girl collapsed. Throughout the days, others than crying silently, still it is crying.

Later, the girl discharged from hospital. Returning to her home, everything is still like before. Except that the phone ring, has turned into the worst nightmare of hers. Ring after ring, continuously stimulate her, stimulating her pain But she can’t tell the boy. She don’t want to be a burden to him, and wrote him a letter telling him that she no longer want to wait, the relationship between them ended, and even returned him the engagement ring. Facing the letters and telephone from the boy, all she can do, is to allow tears falling from her eyes.

Her father decided to move, after seeing the pain she is suffering. Hoping that she could forget everything and be happier into a new environment, the girl started to learn, slowly picking up sign language and start over again. Also telling herself to forget the boy.

One day, her best friend tell her that the boy’s back. He’s searching all around for her, she asked her best friend not to tell him about her and asked her to tell him to forget her. After that for more than a year there was no news of boy. One day her best friend tells her, that the boy is getting married soon, and passed the Wedding Card to her. She open the card sadly, but she found her name on the card.

The moment she want to ask her best friend, the boy appear in front of her. With an unfamiliar sign language, he told her ”I spent more than a year’s time, to force myself to learn sign language, in order to tell you, I have not forgot our promise, give me an opportunity, let me be your voice. I love you.”

Looking at the slow sign language by the boy, and the engagement ring she gave back to him, She finally smiled.

Moral: Do not be a coward and run away whenever there is a problem, remember that every problem has a solution, never ever break someone’s heart, you may not know when it will happen to you.

Իսկզբանե աղջկա ընտանիքի անդամը համաձայն չէ նրա և տղայի հարաբերությունների հետ: Ասելով, որ ընտանեկան ծագման պատճառով, եթե նա պնդի տղայի հետ միասին լինել, նա կտուժի ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ընտանիքի անդամների ճնշումների պատճառով նա հաճախակի վիճում էր նրա հետ։ Աղջիկը սիրում է տղային, նա նրան հարցնում էր. «Ինչքա՞ն ես սիրում ինձ»: Որովհետև տղան բառերով լավ չի, նա նրան բարկացնում էր։ Ծնողների կողմից հավելյալ մեկնաբանությամբ նրա տրամադրությունն էլ ավելի է վատանում: Տղան դարձել է նրա «զայրույթը թոթափող թիրախը»։ Իսկ տղան, պարզապես լուռ թույլ տվեց, որ նա շարունակաբար ազատի իր զայրույթը իր վրա: Ավելի ուշ տղան ավարտեց համալսարանը։ Նա նախատեսում է շարունակել սովորել արտասահմանում, բայց նախքան մեկնելը: Նա աղջկան առաջարկություն արեց… «Ես, չգիտեմ, թե ինչպես լավ խոսքեր ասել, բայց ես գիտեմ, որ ես սիրում եմ քեզ: Եթե ​​համաձայն ես, ես պատրաստ եմ հոգ տանել քո մասին, ամբողջ կյանքը։ Ձեր ընտանիքի անդամների մասին, ես շատ կաշխատեմ նրանց համոզելու և մեզ հետ համաձայնեցնելու համար»։

Կամուսնանա՞ս ինձ հետ,- համաձայնեց աղջիկը: Իսկ նրա ծնողները, նայելով տղայի ցուցաբերած ջանքերին, համաձայնեցին նրանց հետ։ Վերջապես, մինչ տղան արտասահման գնալը, նրանք նշանվում են։
Աղջիկը մնում է հայրենի քաղաքում, մտնում է աշխատող հասարակություն, որտեղ տղան շարունակում է իր ուսումը արտասահմանում: Նրանք իրենց հարաբերությունները պահպանել են հեռախոսով և նամակներով։ Թեև ժամանակը դժվար է հաղթահարել, բայց երկուսն էլ երբեք չեն հանձնվում։
Մի օր աղջիկը կանգառ գնալիս սովորականի պես տնից դուրս եկավ աշխատանքի, մեքենան կորցրեց կառավարումը և տապալեց նրան։ Երբ նա արթնացավ ուշագնացությունից, նա տեսավ իր ծնողներին և հասկացավ, թե որքան լուրջ է վիրավորվել և որքան բախտ է վիճակվել չսպանվել: Նայելով ծնողներին, արցունքներից բոլորովին թրջված դեմքով, նա փորձում էր մխիթարել նրանց։ Բայց հետո նա պարզեց, որ նա նույնիսկ ոչ մի բառ չի կարողանում արտասանել, նա ամեն կերպ փորձում էր ձայն հանել, բայց այն ամենը, ինչ նրան հաջողվեց, շնչելն էր առանց ձայնի: Նա համր է:
Բժշկի խոսքով՝ վնասվածքն ազդել է նրա ուղեղի վրա, և դա պատճառ է դարձել, որ նա ամբողջ կյանքում լուռ է։ Լսելով, թե ինչպես են ծնողները համոզում, բայց չկարողանալով նույնիսկ մեկ բառով պատասխանել, աղջիկը ընկավ: Ողջ օրերը, բացի լուռ լացից, դեռ լաց է լինում:
Նա չի ցանկանում բեռ լինել նրա համար, և նրան նամակ է գրել՝ ասելով, որ այլևս չի ցանկանում սպասել, նրանց միջև հարաբերություններն ավարտվել են, և նույնիսկ նրան վերադարձրել է նշանադրության մատանին: Տղայի նամակներին ու հեռախոսին առերեսվելով՝ միայն նա կարող է թույլ տալ, որ արցունքներ թափվեն իր աչքերից: Հայրը որոշել է տեղափոխվել՝ տեսնելով իր կրած ցավը։ Հույս ունենալով, որ նա կարող է մոռանալ ամեն ինչ և ավելի երջանիկ լինել նոր միջավայրում՝ աղջիկը սկսեց սովորել՝ կամաց-կամաց ժեստերի լեզուն վերցնելով և նորից սկսել: Նաև ինքն իրեն ասում է, որ մոռանա տղային։ Մի օր նրա լավագույն ընկերն ասում է նրան, որ տղան վերադարձել է: Նա փնտրում է նրան շուրջբոլորը, նա խնդրեց իր լավագույն ընկերոջը չպատմել իր մասին և խնդրեց ասել, որ մոռանա իրեն: Դրանից հետո մեկ տարուց ավելի տղայից լուր չկար։ Մի օր նրա լավագույն ընկերն ասում է նրան, որ տղան շուտով ամուսնանալու է, և նրան փոխանցել է հարսանեկան բացիկը: Նա տխուր բացեց բացիկը, բայց քարտի վրա գտավ իր անունը:
Այն պահին, երբ նա ցանկանում է հարցնել իր լավագույն ընկերոջը, տղան հայտնվում է նրա դիմաց. Անծանոթ ժեստերի լեզվով նա նրան ասաց. «Մեկ տարուց ավելի ժամանակ եմ ծախսել, որպեսզի ինքս ինձ ստիպեմ սովորել ժեստերի լեզուն, որպեսզի ասեմ՝ ես չեմ մոռացել մեր խոստումը, ինձ հնարավորություն տուր, թույլ տուր, որ ես քո ձայնը լինեմ։
Ես քեզ սիրում եմ.” Նայելով տղայի դանդաղ ժեստերի լեզվին և նշանադրության մատանին, որը նա վերադարձրեց նրան, նա վերջապես ժպտաց։

Գլխուղեղը մարդու մարմնի կարևորագույն օրգանն է

Գլխուղեղ, օրգան, նյարդային համակարգի կենտրոն ողնաշարավորների և անողնաշարավորների մեծ մասի մոտ։ Միայն որոշ անողնաշարավորներ, ինչպիսիք են, օրինակ, սպունգները, մեդուզաները, ասցիդաները և ծովաստղերը, չունեն գլխուղեղ, փոխարենն ունեն ցրված կամ կենտրոնացած նյարդային հանգույցներ։ Գլխուղեղը գտնվում է գլխում, սովորաբար առաջնային զգայական օրգանների՝ տեսողության, լսողության, հավասարակշռության, համի և հոտառության օրգանների մոտ։ Գլխուղեղը ողնաշարավորների մարմնի ամենաբարդ օրգանն է։ Մարդու մոտ, օրինակ, գլխուղեղի կեղևը կազմված է 15-33 միլիարդ նեյրոններից, որոնցից յուրաքանչյուրը սինապսներով կապված է հազարավոր այլ նեյրոնների հետ։ Այս նեյրոնները միմյանց հետ կապվում են աքսոններով, որոնցով ազդակները՝ գործողության պոտենցիալները, փոխանցվում են գլխուղեղի կամ մարմնի տարբեր հատվածներ։

Ֆիզիոլոգիական տեսակետից գլխուղեղի ֆունկցիան օրգանիզմի օրգանների կենտրոնացված կառավարումն է։ Գլխուղեղն իր գործունեությունն իրականացնում է մկանային ակտիվության կառավարմամբ և քիմիական հատուկ միացությունների՝ հորմոնների սինթեզով։ Այս կենտրոնացված կառավարումը թույլ է տալիս առաջացնել արագ և համակարգված պատասխաններ՝ արտաքին միջավայրի փոփոխություններին համապատասխան։ Պատասխան ռեակցիայի ավելի պարզ տեսակները, օրինակ, ռեֆլեքսները կարող են միջնորդավորվել ողնուղեղով կամ ծայրամասային հանգույցներով, բայց ավելի նպատակային վարքային կառավարման համար անհրաժեշտ է կենտրոնացված կառավարում՝ հիմնված զգայական համակարգերի տվյալների վրա, որն ապահովում է գլխուղեղը։

Գլխուղեղի բջիջների աշխատանքը որպես առանձին միավորներ լավ ուսումնասիրված է, սակայն թե ինչպես են նրանք համակարգված ձևով աշխատում միլիոններով, դեռևս հստակ պարզ չէ։ Ժամանակակակից նյարդաբանության վերջին մոդելները գլխուղեղին վերաբերում են ինչպես կենսաբանական համակարգչի, որը չնայած էլեկտրոնային համակարգչից տարբեր է իր մեխանիզմով, բայց նման է այն առումով, որ այն տեղեկատվություն է հավաքում արտաքին աշխարհի մասին, պահպանում և մշակում այն տարբեր եղանակներով՝ էլեկտրական համակարգչի կենտրոնական պրոցեսորի համանմանությամբ (CPU)։