Մայրենիի հաշվետվություն

Այս ուսումնական տարին շատ յուրահատուկ էր : Տարին սկսեցի Միջին դպրոցում և հետաքրքիր ուսումնական տարի ստացվեց :Նախ առկա էր կրթությունը, հետո հեռավար, հետո նորից առկա :

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին մենք հիմնականում շատ կարդում էինք պատմվածքներ , օրինակ Հանս Քրիստիան Անդերսեն՝ Լուցկիներով աղջիկը ,Սուրբ Ծննդյան անսովոր ընթրիք,Ավետիք Իսահակյան 《Պատրանք》 և այլն:Մենք նաև աշխատում էինք Գործնական քերականության գրքով ,որը մեզ օգնում է չմոռանալ անցածը ,իսկ առանձնապես սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ինձ դուր եկավ մայրենիի շրջանակներում կատարված առաջադրանքները:

Իսկ սա իմ բլոգի մայրենի բաժնի հղումն է ՝այստեղ

C 14/12/2020-18/12/2020

Урок 1

Дополните предложения словами из текста.

 1. Мальчик гонял футбольный мяч с друзьями со двора. 2. Мяч покатился в

сарай и притаился в тёмном углу. 3. Незнакомый мальчик дома положил мяч на пись-
менный стол рядом с где стояли часы-будильник.4. Тот, у кого живёт мяч, обращать внимание на часы, опаздывает в школу,не учит. 5. Мальчик из школы вернулся весёлый, с пятёрками в … . 6. Зря будильник называл мяч … .

Найдите в тексте антонимы данных слов.
Хвалить-ругать, войти-убежать., проснуться-уснуть, слабый-бодрый, светлый-тёмный, полезный-вредный, грустный-весёолый.Составьте словосочетания с данными существительными.
Образец: будильник – мой новый будильник.
Урок-интересный урок , дневник-школьный дневник, друг-хороший друг, двойка-большая двойка , окно-разбитое окно, утро-доброе утро , соседка-тихая соседка , школа-городская школа , игра-настольная игра , двор-красивый двор,
мальчик-маленький мальчик, чтение-литературное чтение , стол-плоский стол.

New Year in PortugalChristmas time and the New Year in Portugal is coming and with it a lot of fun, entertainment and conviviality. Millions of people plan their Christmas and New Year’s holidays around the world and, of course, Portugal is without a doubt one of the best destinations!

In this article you will have the opportunity to discover the best tourist destinations for New Year’s Eve in Portugal. From North to South of Portugal and islands, a lot of excitement awaits the Portuguese and visitors from other countries in the highly anticipated New Year’s Eve.

The first destination that I will talk about in this article is the magnificent city of Porto. This city, with centuries of existence and a unique charm, offers people various reasons to visit it, and New Year’s holidays are no exception!

One of the most crowded places this time of the year is, definitely, Avenida dos Aliados. Here, thousands of people gather to say goodbye to the year that is coming to an end and welcome the New Year.

After dining at one of several restaurants in the city, the portuenses and tourists gather in Avenida dos Aliados to enjoy live concerts and the long-awaited moment when the clock strikes midnight. At this point, everyone is dazzled by one of the best fireworks in the region and in the country. For several minutes the skies of the city and, in particular, of the historic centre, are illuminated with different colours in a unique and wonderful show that will amaze everyone there.

Տոկոս

Առաջադրանքներ

1.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով

20/100= 20%           15/100=15%         34/50=68%            18/25=72%      30/1000=3%

2. Գրքում կա 400 էջ:առաջին օրը Անին կարդաց գրքի էջերի 25% -ը, երկրորդ օրը ՝ մանացածի  2/3 մասը:Որքա՞ն կարդաց Անին և քանի՞ էջ դեռ մնաց կարդալու:100%

3. Գտի՛ր .

300-ի 20% =60     1000-ի 15% =150      400-ի  10% =40       1200-ի 60% =720       1300-ի 120% =1560

4. 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում:Քանի՞ օորում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

5.Հաշվի՛ր

1/2:1/100=100/2        1:1/4=  4/1              33/10:3/50=  55         2/7:65/7=2/65

6.Գտի՛ 7 հայտարարով  բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը: 18/7

7. Եթե անհայտ թվին ավելացնենք 23 և արդյունքը եռապատկենք, կստանանք 250-ից 34-ով փոքր թիվ։ Գտեք անհայտ թիվը։ 49
8. Զբոսաշրջիկը անցել է ճանապարհի 1/4մասը:Քանի՞ տոկոսն է անցել և  որքա՞նն է մնացել ացնելու:

25%, 75% մնացել է
9.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով

2/100=2%            12/10= 120%        73/50=23%             16/25=16%      3/1000=0,3%        1/8=12,5%         3/4=75%

10.Գտի՛ր .

600-ի 15% -ը     800-ի 40% -ը      1800-ի  45% -ը       210-ի 70% -ը       9500-ի 140% -ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

 • Ամենահետաքրքիր նյութն Մաթեմատիկական ամսագրում
  Կարդում ենք և ծանոթանում ամսագրի բոլոր նյութերին, ընտրում դրանցից ամենահետաքրքիրները և պատմում այս հատվածի մասին, նաև ընտրում և լուծում ենք առաջադրված խնդիրները

Հետաքրքրաշարժ լեզվական առաջադրանքներ

 1. Կենդանական աշխարհի քանի՞ ներկայացուցիչ կա տրված շարքում՝ ուղտ, ալոջ, երան, երե, վարուժան, թաղար, կորյուն, կենգուրու ։

Ա. 4 Բ. 5 Գ. 6 Դ. 7 Ե. 8

 1. -Կոմիտա՛ս, երեխաներին քանի՞ գիրք տվեցին դպրոցի գրադարանում: Կոմիտասի պատասխանը կա հարցում: Գտի՛ր այն:

Ա. 3 Բ. 6 Գ. 9 Դ. 10 Ե. 16

 1. Ձուկ-ձկան, ամառ-ամռան, մանուկ-մանկան, դուռ-դռան, սեղան-սեղանի շարքում կա օրինաչափություն, որին չի ենթարկվում բառազույգերից մեկը: Նման օրինաչափությամբ գտեք պատասխանի տարբերակների «ավելորդ» բառը:

Ա. ծաղիկ Բ. պատանի Գ. պապ Դ. գիրք Ե. Ծիծաղ

 1. Բերված բառազույգերը, բացի մեկից, կազմվել են որոշակի օրինաչափությամբ: Ո՞րը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:

Ա. լռիկ-մնջիկ Բ. պստիկ-մստիկ Գ. թելիկ-մելիկ Դ. ծուռտիկ-մուռտիկ Ե. չալիկ-մալիկ

 1. Համակարգիչը բոլոր տառերը կպցրել է իրար: Արմենը փորձեց շտկել թերությունը և ստացավ մի քանի տարբերակ: Քո կարծիքով՝ ո՞րն է ճիշտ վերականգնված նախադասությունը:
  Գերուկլորտղամարդէրնաևհևումէրփուքսիպեսքրտինքիկաթիլներըշարվելէիննրաչ եչոտկարմիրերեսին:

Ա. Գերուկ, լոր տղա, մարդ էր նաև, հևում էր փուո՜ւ, քսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Բ. Գերուկ, կլոր տղամարդ էր նա, հևիհև ո՞ւմ էր փուքսի պես փնտրում. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր իրերին:

Գ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Դ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

 1. Եթե պատգամավորություն բառից հանենք որմը, ապա մեխը, այնուհետև անտեսենք թվականը և դերանունը, մնացած տառերով ո՞ր բառը կկազմենք:

Ա. ավյուն Բ. մութ Գ. նյութ Դ. արյուն Ե. ուրույն

 1. Եթե բառերը բաժանվեն բանակների, ապա ո՞ր բառազույգերի բառերը կհայտնվեն հակառակորդ բանակներում` կանուխ-ուշ 2. բերրի-արգավանդ 3. թեժ-մարմանդ 4. ագահ-աչքածակ 5. առույգ-աշխույժ:
 2. Ա. 2, 3 Բ. 1, 5 Գ. 1, 3 Դ. 4, 5 Ե. 3, 4

Մասշտաբ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 1.  Քարտեզի վրա գյուղից քաղաք հեռավորությունը  37 սմ է։ Գտել քաղաքից գյուղ ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե մասշտաբը 1։100 000 է։
  37
 2. Քարտեզի մասշտաբը 1։20 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․
  ա) 31կմ,        բ) 7մ,      գ) 11սմ,       դ) 3դմ        ե) 22 մմ։
 3. Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 620կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․
  ա) 1։1000=620000      բ) 1։100000=62000000     գ) 1։1000000=620000000      դ)1։2000=1240000
 4.  Քարտեզի վրա հարևան գյուղերի հեռավորությունը  54 սմ է։ Գտել գյուղերի միջև ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե մասշտաբը 1։30 000 է։
  16200000
 5. Քարտեզի մասշտաբը 1։1 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․ ա) 121սմ=121000      բ) 44սմ=44000      գ) 4սմ=4000    դ)18սմ=18000     ե) 5սմ=5000       զ) 36 մմ,        է) 80դմ  ը)  9մ։
 6. Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 70կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․ ա) 1։100=7000      բ) 1։1000=70000      գ) 1։100000=7000000      դ)1։2000=140000         ե) 1։4000=280000      զ) 1։500=35000

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

full.h1

1=35/28
2=5/6
3=8/15
4=3/4
5=10/9
6=1/12
7=124/5
8=2
9=8/5
10=1
11=10
12=7/9
 1. Հաշվի՛ր․
  full.h1
 2. Ստորին նկարում հարևան են կոչվում այն շրջանները, որոնք միացված են մեկ գծիկով։ Շրջաններից յուրաքանչյուրում տեղադրել մեկական թիվ այնպես, որ երկու հարևան շրջանների թվերն ունենան մեկից ավելի ընդհանուր բաժանարար, իսկ ոչ հարևանները լինեն փոխադարձաբար պարզ։ 11512
 3. Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդ թռավ 5ճնճղուկ, իսկ երկրորդից թռավ գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին։

14.12.2020

137. Կետերի փոխարեն գրի´ր ժամանակ ցույց տվող տրված բառերից ու բառակապակցություններից  մեկը:

Աշխարհում կան երկրներ, որոնց բնակիչները (երկու միլիոն մարդ) խմելու մաքուր ջրից չեն օգտվում:

Հիմալայներում վերջերս հայտնաբերվել է քարե դարին բնորոշ քարանձավային մարդկանց զարգացում ունեցող անհայտ մի ցեղ:

Գիտնականներն ասում են, որ գալիք դարում երկրի վրա կլիմայական զգալի  փոփոխություններ են լինում:

Դարեր առաջ նետաղեղը հզոր զենք էր համարվում:

Դարեր առաջ, հիմա, վերջերս, գալիք դարում:

138. Հրաման արտահայտող նախաասությունները  գտի´ր և դրանց բայերն ընդգծի´ր:

Կշրջես աշխարհից աշխարհ ու տուն կգաս:

Շրջի´ր աշխարհից աշխարհ ու տո´ւն եկ:

Արծվի ճուտ ես պահում, որ մեծանա, արծիվ դառնա:
Արծվի ճուտ պահի´ր, որ մեծանա, արծիվ դառնա:

Չես քնի, մինչև տատդ հեքիաթ չպատմի:

Մի´ քնիր, մինչև տատդ հեքիաթ չպատմի:

139. Հաց  բազմիմաստ բառը նախադասությունների  մեջ գործածի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
Հացը սուրբ է ,որորվետև մարդիկ սովամահ չեն եղել հացի պաճառով :Ընտանիքը մեծեր էր հացը չեր հերիքում :

140. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի´ր:

Երիտասարդ, վառ, ծամեր, ծաղրել, ծնունդ, ծառ, թուփ, բարձր, ծանր:

Երիտասարդ թուփ է լինում նա շատ անբախտ էր լինում բայց երբ նրա ծնունդ է լինում անբախտությունը կորում է և ծնունդ այս օրն էր:Նա իր ծնունդին կանչեց վարդին և ծառին նրանք ուրախանում էին բայց երբ եկան ժուկերը նրանք նրանց ծաղրեցին և ծամերը կտրեցին :Թուփը բարձր և վառ կանթիլներով էր լալիս բայց ադրդեն ուշ էր:Նա հասկացավ ,որ կապչունի քո ծննունդ է թե չե:

141. Շարքի բոլոր բառերր, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի´ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Տարեվերջ, հրաշամանուկ, ամանոր, մեծահոգի, փրկա- գին:

բ) Դասաժամ, հողագունդ, մանրազնին, մանրախնղիր, սեղանատամ:

142. Տրված բարդ բառերի իմաստները բառակապակցություններով արտահայտի´ր:

Հանքափոր բեգեմոնդ ման էր գալիս :, գրագետ մարդիք ման են գալիս այգում , պատմագիրը պահվում է յոթ պատի հետևում, խաղագիրք էր սիրում իմ եղբայրը, , խնդրագիր շատ դժվար էր ստեղծել :

143. Անել և  տալ  բառերով հնարավորին չափ շատ հարադրություններ ու դարձվածքներ կազմի´ր:

Մասշտաբ։ Խնդիրներ

Առաջադրանքներ

1․ Քարտեզի վրա գյուղից քաղաք հեռավորությունը 23սմ է։ Գտել քաղաքից գյուղ ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե Մասշտաբը 1։200 000 է։
23*200000=4600000:1000=4600կմ

2․ Քարտեզի մասշտաբը 1։10 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․
10000:1000=10

ա) 3սմ=30000        բ) 5սմ=50000      գ) 1սմ=10000       դ)12սմ=120000        ե) 21սմ=210000       զ) 52 մմ=520        է) 10դմ=100000        ը)  1մ=100           թ) 32սմ=320000     ժ) 11սմ=110000։

3․ Երևան-Ստեփանակերտ ճանապարհի հեռավորությունը 330 կմ է։ Ինչպիսին կլինի քաղաքների միջև ընկած հեռավորություն քարտեզի վրա, եթե քարտեզի մասշտաբը  1։100 000 է։33000000000

4․ Արաքս գետի երկարությունը 1000կմ է։ Ինչպիսին կլինի գտի երկարությունը քարտեզի վրա, եթե վերջինիի մասշտաբը 1։10000 է։

5․ Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 8կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․

ա) 1։10=80     բ) 1։100;      գ) 1։10000;      դ)1։2000;         ե) 1։400;      զ) 1։5000։  

Դեկտեմբեր 15-20

1Սովորական պայմաններում ո՞ր նյութն է պինդ.
1) պղինձ,
2) սնդիկ,
3) թթվածին, 4) ջուր:

2.Թվարկված երեւույթներից ո՞րն է ֆիզիկական.
1 ) ապակու փշրվելը,
2 ) ջրի սառչելը,
3 ) գազի ծավալի փոքրանալը,
4 ) ճիշտ են բոլոր պատասխանները:

3.Խնդիրներ3.Վազորդը 40 ր-ում անցել է 400մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման  միջին արագությունը:
v=s:t
t=4
s=400
v=400:40=10մ/ր

4.Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։
a=f*s
s=5
f=20
a=5*20=100ջ