Քիմիան որպես բնագիտական առարկա

02:52:00    Մեկնաբանություն չկա

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները
  Բոլոր ոլորտներում օգտագործվում է
 2. Ինչպիսի բնագիտական գիտություններ գիտեք
  Երկրաբանություն ,աստղագիտություն
 3. Ինչ է նյութը և մարմինը
  Մեզ շրջապատող բոլոր առարկանները կոչվում են մարմին
  Այն ինչից կազմված է ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր

  Մարմին-կոլբա,ծառ,համակարգիչ,ավտոմեքենա,ծաղիկ
  նյութեր-փայտ,երկաթ,ապակի,մագնիս,լույս
 4. Տնային առաջադրանքներ`Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝քանոնը,արձանը,ամանեղենը,զարդերը    
  Քանոն-երկաթ,պլասմասե մարմին
  արձան-քար,մարմին
  ամանեղեն-փայտ նյութ
  զարդեր-ոսկի նյութ