ՄԱՐՄԻՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹ

Հարցեր

 1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, եւ նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:
  երկաթ-մեխ ,մուրճ
  փայտ-նստարան,սեղան
  ապակի-պատուհան,բաժակ
  քար-տուն
 2. Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:
  քանոն,տուն
 3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:
  պատուհան-բաժակ,ափսե
 4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:
  մարմին
 5. Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
  ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
  ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:
  Աևացրածները մարմիններ են:
 6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.
  ա)ալյումինե լար բ) երկաթե պատառաքաղ գ) ռետին գնդակ դ) ակակի բաժակ ե) փայտ քանոն զ) փայտե սեղան

English

What is a hobby?hobby is wey do you tinks ewri dey
Why do people need hobbies?
What is your hobby?my hobby is basketball
How long have you had a hobby? 5 years
Are there any hobbies you would like to try?
How much free time do you usually have? What do you like to do with your free time? Do you prefer to relax or to be active?
Do you collect anything? If so, when did you start collecting? How large is your collection?
What kinds of things do people usually collect?
Sometimes, the things that people collect become valuable. Can you think of any examples? What kinds of things gain the most value over time?

Վարժություններ


Վարժություն 1։ Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկ-
հնչյուն կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը (բառի կրկնության դեպքում դո՛ւրս գրել
միայն մեկը)։


Գարունդ հայերեն է գալիս,
Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…
Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
Ծանր նստել է քարափը ձորում,
Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։
Համո Սահյան

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։


Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց,գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
համբյուր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ,
հույ սն։

Վարժություն 3։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
երկհնչյուն կա։


Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։

Վարժություն 4։ Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
ու բաղաձայնների քանակը։


Ակունք-2 ձ,3 բ
բարձունք-2ձ 5 բ
խճանկար-3ձ 5 բ
անդունդ-2 ձ 4 բ
հրաժեշտ-3ձ 5բ
պայթյուն-2ձ 5բ
դաստիարակ-3ձ 6բ
մանրէ-2ձ 3բ
սրբատաշ-3 ձ 5 բ
հյուլե
անընդհատ
սրընթաց
մերթընդմերթ
մտավոր