15.09.21

5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։
Հեքիաթ, ակացիա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ,
էքսկուրսիա, խավիար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենիամին,
մումիա, Սիսիան, փասիան, միմյանց, Արաքսյա, դաստիարակ, լյարդ, քիմիա,
օվկիանոս, անցյալ, Ազարիա, Անանիա, Եղիա, Եղիազար, Երեմյա, հեծյալ,
Զաքարիա, Մարիամ, Ամալյա, Օֆելյա։

7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
գայիսոն, էակ, ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական։

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Թվաբանական ո՞ր գործողություններն են ոչ միշտ կատարելի բնական թվերի բազմության մեջ։

2) Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 356սմ, 412սմ, 5 սմ։
2*356*412+2*412*5+2*356*5=301024 սմ 2

3) Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմում է այդ խաղողի զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ ստանալու համար։
5*100/20=25 կգ

4) Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ա) a-ն բացասական թիվ է, 

բ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է,

գ) a-ն դրական թիվ է, 

դ) 2a–3<2a,

ե) a-ն կոտորակային թիվ է, 

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

5) Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|, 

բ) –|x|, 

գ) –3 ⋅ |x|, 

դ) –(|x| – 2)։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է նա հասել վերջնագծին։

7) Տարբեր փականներ ունեցող երեք ճամպրուկների բանալիները խառնվել են իրար։ Բավակա՞ն է արդյոք երեք փորձը, որպեսզի իմանանք, թե որ բանալին որ ճամպրուկինն է։

История денег

Деньги появились гораздо позже становления народного хозяйства: сначала древние племена использовали средства обмена (скот, рыбу, украшения меняли на хлеб, мясо, ткани), причем разные народы использовали различные средства для обмена. Например, в Мексике в качестве «денег» использовались какао-бобы, на островах Океании — жемчужины и ракушки, на Аляске и в Канаде — шкурки ценных зверей.

Такие товарно-обменные отношения были не слишком удобными и возникла необходимость в создании универсального обменного эквивалента. Так появились деньги. Сначала они были металлическими (при изготовлении в разных странах использовались такие материалы, как медь, серебро, бронза). Бумажные деньги появились лишь в 1910 году и с тех пор прочно вошли в нашу жизнь