Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի քննարկում

1. Դրական երկնիշ հինգ տարբեր թվերի միջին թվաբանականը 20 է (մի քանի թվերի միջին թվաբանականը գտնելու համար այդ թվերը գումարում են իրար և ստացված գումարը բաժանում թվերի քանակին): Ամենամեծը ի՞նչ թիվը կարող է լինել այդ թվերի մեջ:
10+11+12+13=46
100-46=54

 2. Չորս սկյուռիկ միասին 2016 կաղին կերան՝ յուրաքանչյուրը 102 հատից ոչ պակաս: Հայտնի է, որ առաջին սկյուռիկը կերել է ամենաշատը, իսկ երկրորդը և երրորդը միասին կերել են 1275 կաղին: Քանի՞ կաղին է կերել առաջին սկյուռիկը:
741-102=639
1275:2=638 637

 3. Համակարգչային խաղը հետևյալ կանոնն ունի. երբ ջնջում ենք էկրանին եղած շրջանակներից մեկը, նրա փոխարեն համակարգիչն ավելացնում է հինգ հատ: Եթե սկզբում համակարգչի էկրանին մեկ շրջանակ լինի, հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ պահի դրանք դառնան 2021 հատ:
200

4. Համեմատի՛ր A և B թվերը, որտեղ A-ն 110-ի 180%-ն է, իսկ B-ն 110-ից մեծ է 90-ով։
110*180:100=198
110+90=200
198<200
A<B

5. Օգտագործելով թվաբանական գործողություններ ու փակագծեր՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն․
(3/7+3)*7 =24/7*7/1=24

6. Խաղողօրհնեքի ծեսի համար վեցերորդ դասարանցիները 1տ խաղողը հավաքեցին 4 ժամում, մինչդեռ յոթերորդցիները՝ 3 ժամում: Որոշի՛ր՝ միասին աշխատելու դեպքում քանի՞ ժամում նրանք կհավաքեն 7տ խաղողը:
4

7. Տակառը ամբողջությամբ լցվում է ջրով 8 ժամում: Հանկարծ այն վնասվեց, և անցք բացվեց, որի արդյունքում տակառը լցվեց 10 ժամում: Եթե տակառն արդեն լցված է ամբողջությամբ ջրով, ապա այդ նույն անցքից այն քանի՞ ժամում կդատարկվի:
2

8. Երեխաները խաղում են՝ փորձելով կռահել, թե քանի սառնաշաքար կա տուփում։ Առաջինը ենթադրում է, որ տուփում սառնաշաքարների քանակը 98 է, երկրորդը՝ 137, իսկ երրորդը՝ 164: Ենթադրություններից ոչ մեկը ճիշտ չէր: Քանի՞ սառնաշաքար կար տուփում, եթե նրանցից մեկը սխալվել էր 12-ով, մյուսը` 27-ով, իսկ երրորդը`39-ով:
164-39=125
137-12=125
98+27=125

Նախագիծը՝  Մաթեմատիկան և գիտությունը

Մայրենի

1.Տրված գոյականները դարձրու ինչի՞, ու՞մ հարցին պատասխանող, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր տարբերությունը:
Ծառ-ծառի, սեղան-սեղանի,  ուսանող-ուանողի, րոպե-րոպեի , գինի-գինի, տիրուհի-տիրուհու, այգի-այգու, հոգի-հոգու, օր-օրու, ժամ-ժամի, ամիս, գարուն, որոշում,  ձմեռ, քույր, ընկեր, տանտիկին, հայր, մայր, եղբայր, անկյուն, սյուն, տուն, ուրախություն, սեր, կորուստ, աղջիկ:
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլոր բառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
որևէ ծառ , ոչ ոչմեկ , մի բույս ,այլևայլ խնդիրներ,յուաքանչուր տուն , ամբողջ երկիր
3. Արկղ-արկղեր, ժամացույց-ժամացույցներ, հանդապահ-հանդապահեր, ծրագիր-ծրագրեր, երեխա-երեխաններ, տիկին-տիկիններ, թռչուն-թռչուններ, վագր-վագեր, մեծատուն-մեծատներ, հացատուն-հացատներ, տղամարդ-տղամարդիք, գառ-գառներ, գրագիր-գրագրեր, նուռ-նռեր, ականակիր-ականակներ,հանքափոր-հանքափորեր, նավթահոր-նավթահարեր, օրագիր-օրագրեր, մատենագիր-մատենագրեր, դեղատուփ-դեղաթուփեր, խմբերգ-խմբերգեկ, գրաշար-գրաշարեր, դիմագիծ-դիմագծեր գոյականների հոգնակին կազմիր:
4. Փակագծերում գրված  գոյականները դարձրու հոգնակի և համապատասխանեցրու նախադասությանը:
Ա. Հայ (նախարար) Արտաշատի ժողովի (վճիռ) հետո քաշվեցին իրենց (աշխարհ)  և, անցնելով առօրյա (գործ), սպասում էին Պարսկաստանի (լուր) :
Բ. Պատառոտված (հագուստ) որբ (երեխա)  կուչ էին եկել հարուստ (տուն) (պատ)  տակ:
Գ.  Հաստաբուն (ընկուզենի) տակ` հասարակ (նստարան) վրա, տեղավորվել էին բավական մեծ թվով (մանուկ), (պատանի):
Դ. Աշխարհի (ցավ) անտեղյակ` արևը բարձրանում է (սար) լազուրից և հավասարապես լուսավորում (լեռ) ալևոր (գլուխ), թշնամու ( բանակ), ծխացող (տուն) լեցուն (գյուղ) :