Սեպտեմբերի 22-25

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանները

  1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
    ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
  2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
    ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան

3. Հետեւյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ա) պլաստիլինը բ) գինին գ) գրաֆիտը դ) սեւ ռետինը

4. Հետեւյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի բնորոշում.

ա) աստղ գ) սեղան բ) մեխ դ) ապակի

5. Հետեւյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում
բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում
գ) գրքի խմբագրում
դ) պարարտանյութերի արտադրություն

17.09.21

3. Գրի’ր, թե հայի ո’ր հատկանիշներն են խտացված նշված հատվածում։Կարծիքդ հիմնավորի’ր։

<<Կործանեցե՛ք Հայաստանը, տեսե՛ք` կկարողանա՞ք: Իրենց տներից քշեցե՛ք անապատ, մի՛մոռացեք ձեռքներից խլել ճամփի հացն ու ջրի վերջին ումպը, կրակի՛ տվեք իրենց ու իրենց Աստծու տները: Տեսե՛ք` նրանք դարձյալ պիտի չապրե՞ն: Տեսեք` ցեղը դարձյալ պիտի չհառնի՞, երբ նրանցից երկուսը քսան տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայրենի լեզվով:

Մենք մեր հավատի և ներքին ուժի շնորհիվ նորից ոտքի ենք կանգնում և զարգանում, քանի որ մենք անմահ ենք:

4.Ի°նչ ես կարծում, ո°ր հատկանիշներն են, որ հային հայ են պահում` անկախ գտնվելու վայրից։
հայերեն լեզուն,մշակույթ,հայրենասիրություն

5. Պատմվածքի գաղափարն որքանո°վ է արդիական այսօր։
Իմ կարծիքով այն ուժի մեջ է նաև այսօր: Մենք միշտ պայքարում ենք թշնամիների դեմ :