Хариса- национальное блюдо

История Харисы связанны с событиями, связанными с обороной жителями армянских сел у горы Муса-лер,которое произошло во время геноцида армян в Турции в 1915 году. Приготовлении харисы во время осады ободряло защитников. Хариса готовится из курицы, из баранины.

Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

 

  1. Սոնան 26 տետրի համար վճարեց 360 դրամ ավելի, քան Անահիտը 20 տետրի համար։ Նարեն 9 տետերի համար որքա՞ն վճարեց:

26-20=6

360:6=60

9*60=540

  1. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 180սմ է։ Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը հավասար է այդ եռանկյան կողմին։

180:3=60

60*60=3600 սմ քառ.

  1. Արմենը ունի 350 դրամով ավելի քան Աշոտը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2350 դրամ։

2350-350=2000

2000:2=1000՝ Աշոտը

1000+350=1350՝ Արմենը

 

  1. Շուշաննան ունի 200 դրամով քիչ քան Սյուզաննան։

Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2350 դրամ։

2350+200=2550

2550:2=1275` Սյուզաննան

1275-200=1075`Շուշաննան

 

  1. Էլենը ունի 3 անգամ ավելի դրամ քան Անիտան։

Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 3600դրամ։

3600:4=900`Անիտան

3*900=2700`Էլենը

  1. Արմենը ունի 5 անգամ ավելի դրամ քան Հրանտը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 4200դրամ։

4200:6=700`Հրանտը

700*5=3500`Արմենը

  1. Դավիթը ունի 4 անգամ ավելի դրամ քան Նարեկը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 4500դրամ։

4500:5=900`Նարեկը

900*4=3600`Դավի

 

  1. Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 3 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2400մ2 են:

2400:4=600մ2

3*600=1800մ2