Մաթեմատիկա

2 1 7 5        
2 0   4 3      
  1 7          
  1 5          
    2          
               
  մն 2          

Գտիր 217 թիվը  5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը

 

 

 

 

 

 

Գտի՛ր 5689 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

5 6 8 9 1 0    
5 0     5 6 8  
  6 8          
  6 0          
    8 9        
    8 0   մ ն 9
      9        

 

Գտիր 8569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

8 5 6 9 1 00    
8 0 0   8 5    
  5 6 9        
  5 0 0        
մ ն 6 9        

Գտի՛ր թիվը, որը 6-ի բաժանելիս ստացվում է  15 և 3 մնացորդ։

6 x 1 5 + 3 = 93
               

Գտի՛ր թիվը, որը 7-ի բաժանելիս ստացվում է  24 և 3 մնացորդ։

7 x 2 4 + 3 = 1 7 1
                 

Գտի՛ր թիվը, որը 3-ի բաժանելիս ստացվում է  28 և 2 մնացորդ։

3 x 2 8 + 2 = 8 6
                 

Գտի՛ր թիվը, որը 9-ի բաժանելիս ստացվում է  45 և 8 մնացորդ։

9 x 4 5 + 8 = 4 1 3
                 

 

Լրացրե՛ք աղյուսակը․

Բաժանելի 297 815 2589 1372 2498
Բաժանարար 16 35 24 434 47
Թերի քանորդ 18 23 107 3 53
Մնացորդ 9 10 21 70 7