29.09.21

Կարդա’ Շալվա Ամոնաշվիլիի «Ի°նչ է մեզ հարկավոր, որ թեւեր աճեն» հատվածը։

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ է ձգտումը, համաձա՞յն ես, որ մարդկության զարգացումը ձգտման արդյունքն է: 
Ձգտումը դա մի երազանք է ,որը առաջացել է մտքում և գնում է դեպի իրականացման : Իհարկե յուրաքանչյուր զարգացում գալիս է այն ձգտելու արդյունքում :

2. Ինչի հետ կհամեմատես ձգտումը:
Ձգտումը նման է մի ճանապարհի , որը ուզում ես անցնել :

3. Ի՞նչ է հարկավոր, որպեսզի թևեր աճեն . շարադրի՛ր մտքերդ: 
Հենց ցանկությունդ կատարվում է ,կարծես թևեր են աճում ու թռչում ես 🙂

4.Մեկնաբանի’ր` «Կանգառը մահ է,  ռիթմից ընկնելը՝  սկսվող վայրէջք, իսկ ձգտման լարումը՝  նորի սկիզբ»:
Եթե դու կանգնես կարող է կյանքը վերջանալ կամ դառնալ անիմաստ, կամ կարող են քեզ անցնել:Մի ժամանակ կարող է դա քեզ հետաքրքիր լինի, իսկ կանգառից հետո արդեն հետաքրքրությունը կորելու է:

Գործնական աշխատանք

 1. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:
Անարվեստանդեմանդուռ, անիվ, անսիրտանահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհդժբախտդժնիդժկամ, ապագա, ապարդյունապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, 
տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտեսչկամ, չարիք:

2. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր  գործածված ածանցները:
Օրինակ՝ քերել-քերիչ

Գրել-գրիչ,  կապել – կապիչ, քամել-քամիչ, թակել-թակիչ, ըմպել-ըմպանակ, բացել-բացիչ, գործել-գործիք, խաղալ-խաղալիք, ուտել-ուտելիք, խմել-խմիչք, հագնել-հագուստ, ձգել-ձգիչ, փակել-փական, 
խթանել-խթանիչ, փաթաթել-փաթաթան, ճոճել-ճոճանակ, գանձել-գանձարան, զսպել-անզուսպ, ջնջել-ջնջոց, ծածկել-ծածկոց, կապել-անկապ, օրորել-օրորոց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.