Թափոնների վերամշակման հիմնախնդիրներ

Տարբեր երկրներում և տարածաշրջաններում թափոնների հավաքման մեթոդները խիստ տարբերվում են։ Թափոնների հավաքման ծառայությունները հաճախ իրականացվում են համայնքային ենթակայության կամ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից : Առօրյա կյանքում կան թափոններ , որոնք շատ տարածված են՝ սնդիկ պարունակող ջերմաչափերն ու լամպերն են: Նրանք երբեք չպետք է հայտնվեն աղբավայրում: «Հեղուկ» մետաղը չափազանց թունավոր է , նույնիսկ ամենափոքր չափաբաժիններով, կարող է մեծ վնաս հասցնել առողջությանը՝ ընդհուպ մինչև մահ։ Վերամշակումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից։
Մարտկոցներ(թարգմանված)

Ցանկացած, նույնիսկ հսկայական արդյունաբերական մարտկոցներում, նույնիսկ փոքր ժամերում կան ծանր մետաղներ՝ կապար, կադմիում և սնդիկ, որոնք մտնում են հողի և ջրի մեջ՝ թունավորելով դրանք։ Օրինակ, ամենահայտնի, ինչպես կոչվում է, մատի տիպի մարտկոցը ունակ է փչացնել 20 քմ հող կամ թունավորել 400 լիտր ջուր ծանր մետաղներով՝ կապար, կադմիում և սնդիկ։ Միաժամանակ երկրագնդի բնակիչները տարեկան աղբարկղ են նետում 450 տոննա մարտկոց։ Ինչպե՞ս են դրանք մշակվում – մետաղական տարրերի տեսակավորում, մաքրում, ջարդում, տարանջատում։ Ստացված խառնուրդից հանվում են մանգանը, ցինկը և գրաֆիտը։ Մեկ խմբաքանակի մշակումը տևում է մոտ չորս օր։ Բնապահպաններն ու ակտիվիստները պարբերաբար արշավներ են անցկացնում օգտագործված մարտկոցները հավաքելու համար։

Ժամկետանց դեղեր

Ժամկետանց հակաբիոտիկները, երբ ներթափանցում են հողի մեջ , «ակտիվացնում» են հարուցիչներին։ Նրանց նկատմամբ արագորեն իմունիտետ են զարգացնում։ Եվ հետո մի զարմացեք, որ բժշկի նշանակած ուժեղ դեղամիջոցները չեն գործում։

Հայոց լեզու 04.05.2022

Գործնական աշխատանք

1. Ընդգծե՛ք ներկա ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. ունես, չի տալիս, մտցրել է, չեմ խմելու, չեք ասում, չգաս
բ. չի գնա, չունեմ, չհարելիս, չքվում է, մի՛ տար, չեն գալիս
2. Ընդգծե՛ք անցյալ ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. չի լալիս, կար, մի՛ տեսեք, լալիս էր, մեղրամիս է, կտար
բ. խաղացինք, չի կարելի, դդում ես, վերցնեիր, եկել եմ,
ներկա է
3. Ընդգծե՛ք ապառնի ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. չեմ հասկացել, մի՛ գնա, կամ, կտրտմես, հատում եմ,
կարելու եք
բ. համեղացրո՛ւ, զատվել են, արշավեմ, անհատնում են,
ասուլիս է, բե՛ր
4. Ընդգծե՛ք առաջին դեմքի 3 բայաձև.
ա. չմտնեն, ծարավեմ, դիմադրեինք, չափեիք, գնա, պրծա
բ. հասանք, մոռացաք, գրվելու եմ, ծարավի, իմանայի, չեն խոսել
5. Ընդգծե՛ք երկրորդ դեմքի 3 բայաձև.
ա. հասկացար, ասա՛, գտա, վերցրո՛ւ, մտներ, հարցնենք
բ. տպեցիր, բարձեր, բարձրացանք, եկաք, խոսի, արի՛
6. Ընդգծե՛ք երրորդ դեմքի 3 բայաձև.
ա. եռաց, կա՛ց, գրավ, գտավ, առարկեցին, կացին
բ. հեռացար, կտար, պոկեց, տարեց, մոտեցավ, տո՛ւր
գ. կանչեր, դնչեր, կարածի, կատարածի, մնա, ենթամնա
7. Ընդգծե՛ք եզակի թվի 3 բայաձև.
ա. երդվեի, հասե՛ք, ուշանա, թափեցին, մի՛ թող, չափեիք
բ. ուզեն, մոլեգնեց, միացրո՛ւ, մի՛ կարդացեք, համոզելու
ես
, կտանք