Ֆունկցիայի գաղափարը

1) Ֆունկցիան տրված է y = -2x + 11 բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է -0.3-ի:
y=-2*(-0.3)+11
y=11.6

2)Ֆունկցիան տրված է y = 0.2x — 5 բանաձևով: Գտեք արգումենտի այն արժեքը, որի դեպքում ֆունկցիայի արժեքը հավասար է 6-ի:
6=0.2x-5
x=55

3) Ֆունկցիան տրված է y = x(x — 13) բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է -2-ի:
y=(-2)*(-2-13)
y=30

4) Ֆունկցիան տրված է y = 0.1x — 0.7 բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է 1,2-ի:
y=0.1*1.2-0.7
y=-0.58

5) Ֆունկցիան տրված է y = 1 − 4x բանաձևով.

ա) Գտնեք  y(6), y(−7), y(0, 5), y(23) արժեքները:
y=-23, y=29, y=-1, y=-91

բ) Ճիշտ են, արդյո՞ք, հավասարությունները. 

y(5) = 19 no, y(−2) = 9 yes, y(0) = 1 yes, y(−0,5) = 2 no:

Լրացուցիչ
8) Խնդիրներ.

  1. 180կմ
  2. 7 ժամ
  3. 20 ժամ
  4. 13.33 ժամ
  5. 315 կմ
  6. 9 ժամ
  7. 270 կմ
  8. 420 կմ
  9. 200 կմ
  10. 9.33

English Report

Տնային առաջադրանք-Homework
Մենք այս տարի կարդացել ենք շատ տեքստեր ,թարգմանել ,կատարել տնային առաջադրանքները և այլն :Ինձ այս կիսամյակ շատ դուր է եկել:
Սա թարգմանությունն է-Translate