§18. Առաձգականության ուժ: Հուկի օրենքը: §19. Ուժաչափ: (էջ 64- 70)

1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա: 
Արտաքին ազդեցության հետևանքով երբ փոխվում է մարմնի չափն ու ձևը, ապա դա կոչվում է դեֆորմացիա:   

2.Բերել դեֆորմացիայի օրինակներ:
Օրինակ երբ գնդակը սեղմում ենք պատին մատով, ապա և գնդակը և մատը փոխում են ձևերը:

3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական, որը՝ պլաստիկ: Բերել օրինակներ:
Պլաստիկը այն դեֆորմացիան է , երբ մարմինը մասամբ կամ լրիվ պահպանում է իր ընդունած ձևը: Առանձգականը այն է, երբ մարմինը վերականգնում է իր ձևն ու չափը:

4.Որ ուժն են անվանում առաձգականության ուժ և ինչպես է այն ուղղված:
Այն ուժը, որն առաջանում է մարմնի դեֆորմացիայի ժամանակ, խոչընդոտում է դեֆորմացիային և ձգտում վերականգնել մարմնի ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգականության ուժ:

5. Ձևակերպել Հուկի օրենքը և գրել բանաձևը:
Առաձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնում առաջացած առաձգականության ուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:
Fառ=k∙x,

6.Ինչից է կախված զսպանակի կոշտությունը:
Կոշտությունը կախված է զսպանակի նյութի տեսակից, չափերից և պատրաստման եղանակից։

7.Ինչ  միավորով է արտահայտվում կոշտությունը ՄՀ-ում:
կոշտության միավորը  1 Ն/մ է

8. Ինչ եղանակով կարելի է չափել ուժը: Դրանցից որն է առավել կիրառելի:
Ուժը կարելի է չափել 2 եղանակով՝ չափելով նրա ազդեցության հետևանքով մարմնի արագության փոփոխությունը, կամ չափելով նրա ազդեցությամբ մարմնի դեֆորմացիայի չափը:Ուժը չափելու համար օգտագործվող սարքն անվանում են ուժաչափ կամ դինամոմետր

9. Ինչ կառուցվածք ունի պարզագույն ուժաչափը:
Պարզագույն ուժաչափի հիմնական մասը զսպանակն է, որի մի ծայրն անշարժ ամրացված է զսպանակի իրանին, իսկ մյուս` կեռիկավոր ծայրն ազատ է :

10. Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը:
Հիմնված է Հուկի օրենքի վրա:

11.Ուժաչափի ինչ տեսակներ գիտեք:

Continue reading “§18. Առաձգականության ուժ: Հուկի օրենքը: §19. Ուժաչափ: (էջ 64- 70)”

Թվային արտահայտություններ

1)  Թիվը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.

ա) 254=2*127,           բ) 1276=4*319,         գ) 1654=2*827, 

դ) 2048=512*4,          ե) 144=36*4,           զ) 216=54*4:

2) Համեմատեք թվային արտահայտությունների արժեքները.

Ա.>
Բ.>
Գ.>
Դ.>
Ե.=
Զ.=
Է.=
Ը.=

3) Հաշվեք.

Ա.400 000 000
Բ.2 000 000
Գ.1 000 000

4) Համեմատեք․

Ա.<
Բ.<
Գ.>
Դ.<

5)

  1. >
  2. >
  3. >
  4. >
  5. <
  6. <