Հիշողություն

Առ.1

Բանաստեղծությունը արտահայտում է կարոտ,տխրություն և հավատ

Առ.3

Այս բանաստեղծության մեջ ծիծեռնակը նման է այն մարդուն, ով կորցրել է տունն ու ընտանիքը, բայց մեծ հույսով շինում և կառուցում է նորը: