Առաջադրանքներ՝

 

  1. Կազմիր նոր բառեր տրված արմատներով՝

եղբայր-հոեղբայր
աշխարհ-աշխարհամաս
ուղիղ-ուղևոր
խորհուրդ-խորհրդական

2. Հետևյալ բառերը բաժանիր մասերի՝ գետակ-գետ-ակ, գայլուկ-գայլ-ուկ, ուրախություն-ուրախ-ություն, դասարան-դաս-արան, ծերունի-ծեր-ունի:

Օրինակ՝ տնակ- տուն+ակ

 

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ ածանցներով՝ ակ, ուկ, ություն, արան:

գետակ,տնակ ,լճակ,գայլուկ,մարդուկ,գերություն,մարդկություն,գրություն,գրադարան,մատենադարան,թանգարան

4. Բացատրիր հետևյալ միտքը՝ ամեն ինչ էլ կարելի է սովորել, եթե շատ ուզես:

Դա նշանակում է ,եթե դու պատրաստ ես սովորել,ուրեմն դու այդ շատ ես ուզում:

Невераятная история

В нашу школу приехал Тиар Блеян и он нам рассказал невераятную историю о мальчике. Мальчик был бедным, его все не любили, но он не здавался . Через 2 месяца у него были 2 друга, одного звали Андрей а другово Миша ,они были лучшими друзьями . Через 2 дня их стало больше.И стали они дружит всю жизнь…