Առաջադրանքներ

1.Կետերը փոխարինիր ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին պատասխանող բառերով և ընդգծի՛ր ենթական ու ստորոգյալը:

Անձրևը  կտրվել է:
Ծաղիկները  ծաղկել են:
Ծառը  կանաչել է:
Մարդիկ  աղմկում են:
Փանոսը  եկավ:
Երեխան կոտրեց: