Դարձվածքներ

Ականջը կտրել-տղա նշանել
ականջը բամբակ կոխել-խուլ ձևանալ
ականջ անել-լսել
ականջ դնել-լսել
ականջը գցել-իմաց տալ
ականջը դինջ-խաղաղ

անոսկոր լեզու-բամբասող
անցավ գլուխը ավետարանի տակ դնել-իրեն չվերվող իրեն օգուտ չբերող խառը գործերի մեջ մտնել-խառնվել
անունը բերան բերել-մեկի անունը արտասանել
անունը լեզվի ծայրին լինել-մեկի անունը հիշելու մոտ լինել
անունը ծամոն դարձնել-նրա մասին շատ խոսել
անփորձ աչք -ոչ հմուտ

աչքը սուր-հեռուն լավ տեսնող
աչքի անցկացնել-հապճեպ կարդալ

աչքի տակ ունենալ-
աչքի գրող-ատելի մարդ
աչքի փուշ-սաստիկ ատելի