Գործնական աշխատանք

Դարձվածքներ

 

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու նկատեց, որ կողքի ուղևորը վախեցած  նստած է:Նա փորձեց հարևանին ոգևորել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը հեշտ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-սպիտակել,սպրտնել, պայման կապել-պայմանավորել, քիթը կախել-նեղանալ, բերանը բաց մնալ-զարմանալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

Վարդանը անտառում մատը մտցրեց բզեզի բույնը

Մայրիկը նկատեց ,որ ինձ պետք չէր մատը մտցնել բզեզի բույնը:

Մեղուն կծեց նրա մատը:Անուշիկը  այդ պահին մատը կծեց:

Անահիտը մատից փուշ էր  հանում :Այդ նեղության պահին  պետք է ժողովրդի մատից փուշը հանել:

 

4.նՓակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Բերանդ ջուր մի առ, բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհն ուղարկել:

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ վախեցավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացան:

Փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Աղքատ մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-չպատժվել, սիրտ տալ-ոգևորել. գլուխը կորցնել-խառնվել իրար, հալից ընկնել-հոգնել, սիրտը վկայել-գուշակել, սիրտ անել-համարձակել: