Տնային

Դուրս գի՛ր՝  պարզ, բարդ,ածանցավոր, հոդակապով բառեր՝ որքան կարող ես։ Գունավորի՛ր արմատն ու ածանցը։

պարզ-օր,հիվանդ,մատ

բարդ-հետզհետե,այնուամենայնիվ,

ածանցավոր-հիվանդություն,դժբախտ,շաբաթվա

հոդակապ-միաժամանակ,փորացավ,մորաքույր