Ամբողջ բացասական թվեր

1․ Տրված են –5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3.1/2 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:-5,-3,+5,+10,-2,0+4

2․ Թվանշաններով  և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք  բարձրությունները և խորությունները.

ա) Արագած լեռան բարձրությունը  չորս հազար իննսուն մետր է։+4090
բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը  չորս հազար ութ հարյուր  յոթ մետր է+։4807
գ) Կազբեկ  լեռան բարձրությունը  հինգ հազար երեսուներեք մետր է։+5033
դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։-1620
ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։+5803
զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր քսաներկու մետր է։-7822
է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է։-10497

3․ Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։
Իհարկե
4․ Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք. 

 ա) 100 տաքություն, +100

գ) 30 ցուրտ,-30

 բ) 0-ից 70 ցածր,-70

դ) 0-ից 80 բարձր:+80

5․ Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն հետևել  իր քաշին  և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:
+100

6․ Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև,ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11 հարկ:
11-2=9

7․ Բերե՛ք բացասական թվերի օգտագործման օրինակներ։
Ջրի ջերմաստիճան -5,օդի ջերմաստիճան -15,ջրի խորություն -1500 մ:

8․ Տրված են 15, –6, 5/8, -5.3/4, +10, –1, 0, +100, -7.1/7թվերը: Նրանցից դո՛ւրս  գրեք  ամբողջ թվերը:
10+,100

Գործնական քերականություն

29.  Ինչպիսի՞  հարցին պատասխանող, հատկանիշ ցուց տվող բառերից (ածականներից) գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր) կազմի՛ր:

քաջ-Քաջիկ. մեծ-մեծություն. գեղեցիկ-Գեղեցիկ. հատուկ-հատկություն. հասարակ-հասարակություն. հարմար-հարմարություն. դեղին-դեղնություն. գունատ-գունատություն. հնչեղ-հնչեղություն. Շքեղ-շքեղություն, պերճ-Պերճուհի, խեղճ-խեղճություն, տկար-տկարություն:

30.  Բառերի ընդհանուր մասերի (արմատները) գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

Օրինակ՝ բարեսիրտ, բարեկամ,  բարեսեր, բարետես: -Արմատն  է՝ բարի:

Բարեսիրտ — բարի սիրտ ունեցող:

Բարեկամ — բարին կամեցող:

Բարեսեր — բարին (բարի բան) սիրող:

Բարետես — բարի (գեղեցիկ) տեսք ունեցող:

ա) կտցաձև-կտուցի ձև
կտցահարել-կտուցով հարվածել
կտցաչափ-կտուցի չափով

բ) ուղղագրություն-ճիշտ գրելաձև
. ուղղագիծ-ուղիղ գիծ
. ուղղամիտ-ուղիղ ճիշտ միտք
ուղղություն – ինչ-որ բանի ընթացքի ուղին.

գ) ուղեկից-ուղեկցող անձ
ուղևոր-տրանսպորտային միջոցից օգտվող անձ


32.  Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդ­հանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի մի բառը  չունի:

ա) Երաշտահավեր      բ) Մանուկներ                 գ) Հատիկներ

դեղձանիկներ       երեխա                 կապիկներ

վագրեր                պատանիներ        ձագուկներ

առյուծներ            երիտասարդներ       կանայք

սիրամարգ           մարդիկ          տանտիկիններ

ա/ սիրամարգը հոգնակի չէ
բ/երեխան հոգնակի դրված չէ
գ/ կանայք բառի հոգնակին տարբերվում է

Մայրենի դասարանական

27.  Գործողություն ցույց տվող  բառերը(բայերը)  ո՞վ  կամ ի՞նչ  հարցին պատասխանող. աոարկա ցույց տվող բառե՛ր (գոյականներ) դարձրու:

Օրինակ՝ լուծել — լուծույթ.

սպասել- սպասավոր.
սպասյակ. սպասուհի. սպասում:
Իշխել-Իշխան.
բժշկել-բժիշկ.
բացել-բացիչ
. ուսուցանել-ուսանող
, ճեղքել-ճեղքել
. պահել-պահարան
. հյուսել-հյուսք
. բանել-բանար
. գրել-
, գործել-գործվածք
. զգալ-զգայարան
. հարցնել-:

28.  ա) Տրված հարցերին պատասխանի՛ր և առաջադրանքը կատարի՛ր:

Ո՞վ է ընկերդ (ընկերուհիդ):Արամ

Մանրամասն նկարագրի’ր նրա արտաքինը  (հասակը. կաոուցվածքը. դեմքը. հագնվելը և այլն):Նա այդքան էլ բոյով չե բայց հաքնվում է ազատ:

Նրա բնավորության մասի՛ն պատմիր:Նա շատ բարի և ընկերասեր է :

Պատմի՛ր՝ նա ի՞նչ է սիրում և ինչ չի սիրում:Սիրում է ֆուտբոլ իսկ չի սիրում

Նրա մեջ կա՞ բան. որ չես հավանում. կուզե՞ս. որ փոխվի: Գրի՛ր՝ ուզում ես նրանից ինչ-որ բան սովորել:Ուզում եմ նրանից սովորել լավ ֆուտբոլ խաղալ:

բ) բոլոր պատասխաններդ մի տեքստում հավաքիր և  ընկերոջդ (ընկերուհուդ) մասին գրավոր պատմիր:

Արամը իմ ամենա լավ ընկերներից մեկն է նա շատ բարի և ընկերասեր է :Նա շատ է սիրում սպորտը հատկապես Ֆուտբոլը:Նաև նա շատ խելացի է :

գ) Շարադրություն  վերնագըի’ր:
Իմ ամենա լավ ընկերներից մեկը

29.  Ինչպիսի՞  հարցին պատասխանող, հատկանիշ ցուց տվող բառերից (ածականներից) գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր) կազմի՛ր:

քաջ. մեծ. գեղեցիկ. հատուկ. հասարակ. հարմար. դեղին. գունատ. հնչեղ. Շքեղ, պերճ, խեղճ, տկար: