Հայաստան ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպես:

Առաջադրանքներ՝

  1. Ի՞նչ զգացողություններ ունեցար, երբ կարդացիր բանաստեղծությունը: Ի՞նչ ես դու պատկերացնում, երբ լսում ես Հայաստան բառը։
    Շատ հուզիչ բանաստեղծություն է, նաև երգն էլ է լավը :Պատկերացնում եմ ազատ և հզոր երկիր:

2.ՀԱՅԱՍՏԱՆ բառով գրի՛ր ակրոստիքոս։
Հինավուրց իմ երկիր
Ազատ ու անկախ
Յուրաքանչյուր քո սահման
Ամուր է և անվախ:
Սարերն ու ձորերը
Տարիներ էլ թե անցնեն,
Անպայման ծաղկելու են
Նաիրյան ծառերի պես:

Հակադիր ամբողջ թվեր


Առաջադրանքեր

1․ Գրե՛ք հակադիր թիվը.

ա) –8=+8
-(-8)=8
գ) +3,
գ) – (+3) = -3:

ե) –200,
ե) – (-200) = 200:

է) –32,
է) – (-32) = 32:

բ) –11
բ) – (-11) = 11:

դ) +18
դ) – (+18) = -18:

զ) +137
զ) – (+137) = – 137:

ը) –41։
ը) – (-41) = 41:

2․ Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է այն թիվը, որի հակադիր թիվը՝

ա) դրական է, բացասական
բ) բացասական է, դրական
գ) հավասար է զրոյի։ չունի

3․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – * = 35, բ) – * = 81, գ) – * = –44, դ) – * = –125։

ա) –(-35) = 35,
բ) –(- 81) = 81,
գ) – (+44) = –44,
դ) – (125) = –125։

4․    Գծեք կոորդինատային ուղիղ,  վրան նշեք  կամայական  հինգ կետ, ապա գտեք դրանց հակադիր կետերը:

5․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝
ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին. Այո
բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը. Ոչ
գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։ Այո

6․ Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

7․ Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին, +11
բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։ -17

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

8․ Մաթեմատիկական խաղ
8/10

9. Խդիրներ ֆլեշմոբից
Գրատախտակին գրված են մի քանի իրարից տարբեր բնական թվեր: Դրանցից երկու ամենափոքր թվերի արտադրյալը 16 է, իսկ երկու ամենամեծ թվերի արտադրյալը՝ 225: Որքա՞ն է բոլոր թվերի գումարը:

10. Գտիր ամենամեծ թիվը, որը կարող ենք ստանալ քարտերն իրար կողք դնելով․
Math_10
7685413092