Գործնական առաջդրանք

45. Ընդգծված բառերի և արտահայտությունների փոխարեն փակագծերում  տրվածներից մեկը գրի՛ր:

Որ խոսքր կարճ կապեր, ավելորդ  բաներ չէր ասի: (Կարճ կապեր, երկար չէր):

Պարանը երկար չէր. աշտարակի ծայրին չհասավ: (Կարճ կա­պեր. երկար չէր)

Գլուխը խոնարհ էր ու սիրտը կոտրված: (խոնարհ էր. իջեցներ)

Դույլը ջրհորը իջեցներ թե չէ. թզուկը հայտնվելու էր: (խո­նարհ էր. իջեցներ)

Դռան Ժանգոտ կողպեքի վրա ինչ-որ թուղթ դրեց ու գնաց: (Կողպեքի. ծածկի)

Եթե պատուհանը ծածկի, ցուրտ չի լինի: (Կողպեքի. ծածկի)

46.Տրված բառերի այլարմատ (այլ արմատից կազմված հականիշները գրիր)

Օրինակ ‘ բարձր — ցածր.

Տալ- վերցնել

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր. ներքև-վերև. ուշադիր-ցրված. բարեկամ-թշնամի. աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-պատահական,  հիշել-մոռանալ. վառել-հանգցնել. դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-բարևել. հյուսել-քանդել. թույլատրել-արգելել. ընկնել-բարձրանալ. գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել. պապանձվել-խոսել. գիշեր-ցերեկ. ելք-մուտք. ավարտել-սկսել. օգնել-խանգարել. արագացնել-դանդաղեցնել:

50.  Հարցերին պատասխանի´ր (կարող ես նաև հումորով գրել) .

Ձեր բնակարանում քանի՞ սենյակ կա-Ունենք չորս սենյակ: Բնակարանն ինչպե՞ս է կահավորված-Հարմարավետ և գեղեցիկ կահույք ունենք : Այնտեղ ովքե՞ր են ապրում-Ապրում է իմ ընտանիքը: Ինչպե՞ս են ապրում-Այս ժամանակներին համապատասխան: Ի՞նչ վերաբերմունք ունեն բնակարանի նկատմամբ-լավ:

51.   Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմիր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:

ա) Ամպ. ծաղիկ. վար. կար. unւգ. երգ. ժողով. օճառ:
Ամպել,ծաղկել,վարել,կարել,սգալ,երգել,ժողովել,օճառել

բ) Գող. վախ, քար, մահ, մանուկ, Էջ (իջ), մայր:

Գողանալ,վախենալ,քարանալ,մահանալ,մանկանալ,իջնել,մայրանալ

Թվի բացարձակ արժեք (Մոդուլ)։ Մաս 2

1․ Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։Ճիշտ է

2․ Հաշվե՛ք.
ա) |– 7| + |14|
բ) |– 524| + |–36|
գ) |– 6| · |– 42|
դ) |261| – |6|
ե) |3| · |17|
զ) |168| : |– 4|
է) |– 345| – |– 61|
ը) |3| · |– 57|
թ) |– 195| : |– 3|
ժ) |–3| + |+2| – 4,
ժա) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,
ժբ) |–28| + |–6| – 25,
ժգ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100:

ա) |– 7| + |14|=21
բ) |– 524| + |–36|=560
գ) |– 6| · |– 42|=252
դ) |261| – |6|=255
ե) |3| · |17|=51
զ) |168| : |– 4|=42
է) |– 345| – |– 61|=284
ը) |3| · |– 57|=171
թ) |– 195| : |– 3|=65
ժ) |–3| + |+2| – 4=1
ժա) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
ժբ) |–28| + |–6| – 25=9
ժգ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

3․ Հետեւյալ  թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների` 441, 280, 1880, 4608, 900։

441=3*3*7*7
280=2*2*2*5*7
1880=2*2*2*5*47
4608=2*3*2*2*2*2*2*2*2*8
900=3*3*2*2*5*5

4․Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ -8+5=-3 ,
+8-5=3

5․ Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2*|+2|-|-6|+3=1
2 ·|-10| – |–6| + 3=17
2 ·|+5| – |–6| + 3=7
2 ·|-6| – |–6| + 3=9
2 ·|-1| – |–6| + 3=-1
2 ·|0| – |–6| + 3=-3

6.Խնդիր սեպտեմբերյան ֆլեշմոբից
Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդը թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից թռավ-գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին: 25-7=18 , 18:3=6 , 6*2=12
Պատ. 6 և 12

Lրացուցիչ առաջադրանքներ

7. Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է 60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։ 60:60=1 , 1+1=2 , 2 րոպեում

8. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180:
59,60,61

Կոնֆլիկ

Կոնֆլիկտները մարդկային հարաբերությունների մեջ բացասական էմոցիաներ առաջացնող ամենահաճախ հանդիպող երևույթներն են, որովհետև մարդիկ սոցիալական էակներ են և հետաքրքրված են սոցիումում սեփական անձի ընկալման ասպեկտներով: Տարբերում ենք երկու տեսակի կոնֆլիկտներ՝ ներանձնային և միջանձնային: Ներանձնային կոնֆլիկտները ներքին տարբեր մղումների միջև բախումներն են՝ տեսակետների և ցանկությունների, բարոյական ընկալումների և պահանջմունքների, հնարավորությունների և կարողությունների: Ներքին կոնֆլիկտները կարող են գիտակցվել և չգիտակցվել: Միջանձնային կոնֆլիկտներն ավելի հեշտ են լուծելիությանց տեսանկյունից, սակայն ավելի շատ լարվածության առիթներ են ստեղծում: Ներքին կոնֆլիկտները հարթելը ավելի հաճախ մասնագիտական միջամտություն են պահանջում, քանի որ այս կոնֆլիկտները հաճախ գիտակցված չեն:

Կոնֆլիկտների լուծման համար շատ կարևոր է վերլուծել դիմացի մարդու կամ առհասարակ մարդկանց վարքի պատճառները: Սովորաբար կոնֆլիկտի վիճակում գտնվող մարդիկ կարծում են, որ կոնֆլիկտի մյուս կողմում գտնվող մարդը ցանկանում է իրենց վնասել: Սակայն մեծ հաշվով մարդիկ վարվում են այս կամ այն կերպ միայն իրենց ներքին մղումներից և իրենց սեփական խնդիրները լուծելու համար: Այսինքն՝ իրենց վարքը հիմնականում պայմանավորված է իրենց վախերով, անհանգստություններով, անլիարժեքության զգացմամբ և այլն: Կոնֆլիկտային իրավիճակներում շատ օգտակար է ռեալացնել սեփական ակնկալիքները: Երբ մենք զգալիորեն պակասեցնում ենք մեր ակնկալիքները, բնականաբար կոնֆլիկտի առիթը նույնպես նվազում է: Շատ կարևոր է վերլուծել մեր ակնկալիքների իրատեսականությունը: Կոնֆլիկտները լուծելուն շատ է օգնում այն գաղափարը, որ ճշմարտությունը տարբեր է: Այս իրավիճակին համապատասխան մի ասույթ կա. «Այս աշխարհում երեք ճշմարտություն կա՝ իմ ճշմարտությունը, քո ճշմարտությունը և ճշմարտությունը»: Այս գիտակցումն օգնում է կոնֆլիկտային իրավիճակներում լինել ավելի հանդուրժող և ճկուն:

Կոնֆլիկտը սովորաբար սահմանվում է որպես իրավիճակ, որի ժամանակ կոնֆլիկտի մասնակիցները համարում են, որ իրենք ունեն անհամատեղելի նպատակներ ու շահեր: Այլ կերպ ասած՝կոնֆլիկտ առաջանում է այն ժամանակ, երբ անձը ձգտում է որոշակի նպատակի, ու դիմացին ընկալում է որպես խոչընդոտ այդ նպատակին հասնելու համար:

Կոնֆլիկտների ծագման պատճառներն ու զարգացումը խիստ տարբեր կարող են լինել: Սակայն կան կառուցվածքային որոշակի տարրեր, որոնք հանդիպում են բոլոր կոնֆլիկտային իրավիճակներում: Կոնֆլիկտի կառուցվածքի ներկայացման ամենատարածված կոնֆլիկտաբանական մոտեցումներից է Յոհան Գալթունգի առաջ քաշած եռանկյունին է՝ դիրքորոշում, վարք ևկոնֆլիկտային համատեքստ/հակասությունգագաթներով: Նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչ են ենթադրում այս բաղադրատարերից յուրաքանչյուրը:

Домашнее задание


лёгкая задача-простая задача
Невыполнимая задача- трудная задача
Множество задач-много задач
что -нибудь придумать-что -нибудь создать
Гениальная мысль-Гениальная идея
умный человек
красивый велосипед
личный дневник
хороший магазин
умный учитель
интересный урок
длинное слова
простое задание
замечательная идея
трудная задача

1.Мальчик обещал,что что принесёт по математике десять пятёрок.2. Он подумал о соседе Серёге .3. Они договорились о том , что Серёга будет помогать во всём.4. Он постепенно получил их с помощью Серёги.5.Папа сдержал своё слово и купил. 6.Они катались по очереди.7.Согласился ,но если мальчик принесёт первую пятёрку по математике.