Թագավոր Թողի պատմությունը

Քո նախընտրած վերնագրով այնպիսի պատմություն հորինի՛ր, որում լինեն հարցական, բացականչական, հրամայական, պատմողական նախադասություններ, բարդ և ածանցավոր բառեր։

Լինում է մի թագավոր , անունը ՝ Թող :Այդ թագավորը բոլորին ասում էր թող, դրա համար նրա մականունը եղավ Թող:Մեկ օր նրա ամրոց մի մարդ եկավ և ասաց .
-Թագավոր ջան կարող ե՞ս ինձ օգնել:
Թագավորը ասաց .
-Ասա ՛, արագացրու՛:
Մարդը ասաց.
– Իմ գումարը չի հերիքում ,որ իմ ընտանիքը կերակրեմ , խնդրում եմ կարող ե՞ք ինձ ավելի լավ գործ առաջարկել :
Թագավորը ասաց.
-Թող լինի, դու աշխատելու ես որպես իմ այգեպան , ինձ մոտ շատ ծառեր և ծաղիկներ կան: Համաձայն ե՞ս :
Մարդը ասաց .
– Իհարկե:
Թագավորը ասաց.
-Լավ ,ուղեկցեք նրան դեպի այգի:
Եվ մարդը այդ օրվանից սկսած ուրախ էր, որովհետև իր ընտանիքը սովից չէր մահանա:

Ամբողջ թվերի գումարումը

Առաջադրանքեր

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33)=+60
բ) (-14) + (+12)=-2
գ) (–21) + (–12)=-33
դ) (–8) + (+23)=+15
ե) (–17) + (+4)=-13
զ) (–9) + (–51)=-60

2. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 եւ –3=-6
բ) +7, +3 եւ –4=+6
գ) +23, –40 եւ +6,=-11
դ) –18, +11 եւ –10=-17
ե) +18, –27 եւ –5=24
զ) –29, +40 եւ +30=41

3. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4)=-1
դ) (+15) + (–6)=+9
է) (–18) + (+7)=-11
բ) (–11) + (+5)=-6
ե) (–8) + (+7)=-1
ը) (–21) + (+8)=-13
գ) (–10) + (+3)=-7
զ) (+31) + (–10)=+21
թ) (+19) + (–12)=+7

4. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:
52:4=13 13×3=39

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 5. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։
0

6. Առավոտյան ծաղկավաճառը բերեց 200 վարդ։ Օրվա կեսին վարդերի կեսից ավելին վաճառվեց։ Նա մնացած վարդերով ցանկանում էր պատրաստել ծաղկեփնջեր։ Եթե նա կազմեր 3,4,5 կամ 6 վարդերից կազմված փնջեր, ապա մեկ վարդ կավելանար: Քանի՞ վարդ էր վաճառել ծաղկավաճառը առավոտյան։